Inici -> Oficina virtual -> Finestreta Única Empresarial

Finestreta Única EmpresarialUN RECURS EN LÍNIA PER FACILITAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA1 PLANIFICAR EL TEU NEGOCI Assessorament personalitzat i acompanyament
ABANS DE DECIDIR INICIAR UN NEGOCI Granollers Mercat
amb el suport dels assessors del SECOT a la Cambra de Comerç
A L'HORA DE CERCAR FINANÇAMENT I AJUTS
PER COMPLIR LES OBLIGACIONS LEGALS
PER FER EL PLA D'EMPRESA
2 COMENÇAR EL TEU NEGOCI Estalvi en temps i diners
PER CONÈIXER LA NORMATIVA Informació de tots els tràmits que heu de realitzar Portal Canal Empresa
PER CREAR L'EMPRESA Constitució exprés d'autònoms i SL-Punt PAIT Punt OGE Cambra de Comerç
PER ESCOLLIR LA UBICACIÓ DEL LOCAL Cens de locals buits a Granollers Granollers Mercat
PER INICIAR L'ACTIVITAT Comunicació prèvia d'inici d'activitat a l'Ajuntament Ajuntament de Granollers - Servei Activitats
Cita prèvia / Tràmit
Comunicació prèvia d'activitats a la Generalitat Punt OGE Cambra de Comerç
PER REGISTRAR-SE A LA GENERALITAT Registre específic segons activitat realitzada (vegeu llistat ) Punt OGE Cambra de Comerç
PER CONTRACTAR PERSONES Intermediació laboral i borsa de treball Granollers Mercat
3 CRÈIXER, INNOVAR I CONSOLIDAR-SE Suport per a la teva activitat
RESOLUCIÓ DE CONSULTES Dubtes relacionats amb la gestió empresarial Cambra de Comerç
FORMACIÓ CONTINUADA Programació mensual unificada de formació i jornades informatives Granollers Mercat i Cambra de Comerç
INTERNACIONALITZACIÓ Eines i programes per iniciar-te en l'exportació Cambra de Comerç
INNOVACIÓ Programes de diagnosi i acompanyament

Granollers Mercat Cambra de Comerç

INFORMACIÓ EMPRESARIAL Agenda d'activitats d'interès empresarial Granollers Mercat Cambra de Comerç
BBDD d'empreses espanyoles i internacionals Cambra de Comerç
XARXA DE CONTACTES Comunitat Virtual del Club Cambra Cambra de Comerç
Granollers Mercat Open Innovation Marketplace Granollers Mercat
Trobades Cambra i jornades d'intercanvi Granollers Mercat i Cambra de Comerç
Foment de l'Associacionisme

Granollers Mercat - UPIC -UEI -PIMEC

TRÀMITS ADMINISTRATIUS per a la teva activitat
- Certificat de coneixement de marca
- Certificat de pertinença al cens de la Cambra
- Certificat de capacitat i moralitat mercantil
- Certificat d'usos i constums mercantils
- Certificat digital - AC Camerfirma
Cambra de Comerç
TRÀMITS PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ
- Certificat d'origen comunitari
- Legalització de documents comercials
- Legalització consular de documents
- Quadern ATA
- Certificat de lliure venda
- Divergències comercials
Cambra de Comerç
TRÀMITS AMB CERTIFICAT DIGITAL
- Consulta els tributs pagats
- Consulta els tributs pendents
- Duplicats de tributs pagats
- Certificats de tributs pagats o pendents
- Bonificació de la taxa d'escombraries per activitats econòmiques
- Certificat de compatibilitat urbanístic
- Certificat d'aprofitament urbanístic
- Certificat de béns
- Sol·licitar cita prèvia amb un/a tècnic/a de llicències d'activitats
- Sol·licitar cita prèvia amb un/a tècnic/a d'urbanisme
- Canvi de titularitat de llicència d'activitats
- Llicència d'obra menor
- Permís per ocupar la via pública amb material d'obres
- Permís per ocupar la via pública i tancar carrers
Ajuntament de Granollers


Podeu consultar altres tràmits al:
Catàleg de tràmits


La tramitació presencial d'activitats amb l'Ajuntament es fa a:

Oficina d'Atenció al Ciutadà
Carrer Sant Josep, 7
08401 Granollers
Tel. 93 842 66 10


A Can Muntanyola s'ubica el punt Cambra de l'Oficina de Gestió Empresarial i la resta de serveis empresarials promoguts per Granollers Mercat

Carrer del Mig, 22. Polígon Industrial Palou Nord
08401 Granollers
Tel. (Cambra) 902 448 448
Tel. (Granollers Mercat) 93 861 47 83


Els serveis en línia de la Finestreta Única Empresarial evolucionaran aquest 2014 amb l'aprovació de noves ordenances com l'ordenança d'intervenció municipal ambiental i de prevenció d'incendis, o l'ordenança tipus d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, que permetran simplificar la tramitació, assimilar-la a altres municipis i integrar-la al Canal Empresa.
Consulteu els canals oferts per la Generalitat de Catalunya:
CERCA GUIADA DE TRÀMITS


Enllaços

Documents relacionats

14 de març de 2017

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat