Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Reducció de la taxa d'escombraries per a activitats econòmiques

Descripció

Els titulars d'activitats econòmiques que justifiquin que gestionen alguna de les fraccions dels seus residus assimilables als domiciliaris, mitjançant gestors homologats per l'Agència de residus de Catalunya, poden sol·licitar la reducció del preu públic del servei de recollida de residus segons l'ordenança fiscal vigent.

Qui ho pot sol·licitar?

Els titulars d'activitats econòmiques

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació Les sol·licituds s'hauran de presentar cada any abans del 31 de març de l'exercici següent al de la data d'acreditació del preu públic.
Documentació a aportar
 • Sol·licitud general
 • Fitxa de les dades bancàries
 • Memòria del servei de recollida de residus
 • Documentació de la justificació de la gestió dels residus:

Per a industrials:

 • La llicència municipal d'obertura.
 • La declaració de residus a la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya de l'exercici anterior.
 • Justificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el registre de gestors de residus de Catalunya.
 • Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l'exercici.

Per a la resta d'activitats econòmiques:

 • La llicència municipal d'obertura.
 • Justificació del lliurament de residus a un gestor autoritzat inscrit com a tal en el Regitre de gestors de residus de Catalunya.
 • Indicació expressa de la quantitat de residus lliurats durant l'exercici..
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • Serveis Municipals resoldrà la sol·licitud.
 • En cas favorable es farà la sevolució per transferència bancària de l'import de la reducció.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
26 de gener de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat