Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Permís per ocupar la via pública amb reserva d'estacionament per a vehicles i talls de circulació de carrers

Descripció

Obtenir un permís de curta durada (pagament per hores) per fer una reserva d'estacionament, ocupar parcial o totalment un carril de circulació, tallar totalment la circulació d'un carrer o l'estacionament de vehicles damunt la vorera o en zones de vianants.

No s'inclou en aquest tràmit les reserves d'estacionament per obres (pagament per setmanes) o de llarga durada per a establiments de característiques especials.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

Important: Cal demanar el permís amb 24 hores d'antelació com a mínim. Si es demana presència policial llavors l'antelació ha de ser de 4 dies com a mínim però es recomana 7 dies abans.

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents". En cas de no constar el rebut pendent de pagament rebrà un correu electrònic el més aviat possible avisant que ja te disponible el rebut corresponent.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document. Per a més informació cliqueu aquí

Presencialment (només per no obligats a la tramitació electrònica):

  Presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit. Si és vol tramitar fora de l'horari del departament de Serveis Municipals, que és de 9 a 14 hores, prèviament cal haver sol·licitat, trucant al telèfon 938426815, l'autorització de l'ocupació.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • Trucar a Serveis Municipals i Via Pública (amb una antelació mínima de 24 hores) per tal de que autoritzin l'ocupació.
 • Cal tenir el comprovant de pagament en el lloc de l'ocupació.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
4 d'abril de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Telefónico Telefònic

Serveis Municipals

Tel. 93 842 68 15

 • Horari de 9 a 14 hores

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat