Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Domiciliació de pagaments de tributs per banc o caixa (alta o modificació)

Descripció
 • Sol·licitar que els tributs es cobrin directament a través de l'entitat bancària que es sol·licita
 • Notificar a l'Ajuntament el canvi de dades bancàries o de quins tributs es volen pagar o no per l'entitat financera (cal tenir en compte que tots els tributs han d'anar domiciliats al mateix compte corrent).
Qui ho pot sol·licitar?

El titular del tribut

Requisits El titular del compte ha de ser el titular del tribut.
Període de presentació

La sol·licitud de domiciliació s'haurà de presentar no més tard de 40 dies abans de l'inici del període voluntari. En aquest sentit, el mes d'agost no s'inclou com a computable als efectes del termini de comunicació esmentat. Cas que es presenti més tard de la data límit, la domiciliació del/s tribut/s produirà efectes a partir de l'exercici següent.
La data límit per modificacions és de 15 dies naturals abans de la data de càrrec del tribut.

Per informació sobre el termini de pagament dels tributs de l'any en curs consulteu la Guia del contribuent.

Documentació a aportar
 • Imprès de domiciliació amb el segell de l'entitat bancària, o aportar document acreditatiu de la titularitat del compte (llibreta, document de l'entitat bancària, rebut)
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Descarregar la sol·licitud específica per la seva tramitació que està a "Descàrrega de documents" i guardar.
 2. Obrir la sol·licitud i emplenar amb totes les dades requerides i guardar.
 3. Clicar a "tramitar".
 4. Emplenar el formulari web, adjuntar la documentació requerida i revisar les dades del tràmit, clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 5. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 6. Podran consultar l'estat de la domiciliació a la Carpeta ciutadana
 7. Tutorial per presentar una domiciliació de pagament de tributs per banc o caixa (alta o modificació) per internet amb idCAT Mòbil

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'oficina de Recaptació amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
ENLLAÇOS D'INTERÈS
28 d'octubre de 2022

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Recaptació
  • C. de Sant Josep, 7 1r
  • Horari:

    De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h, i els dijous, de 16 a 19 h.

   Horari d'estiu (de l'1 de juliol al 15 de setembre): de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h.

  • Telèfon: 93 842 66 38

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat