Inici

Sol·licitar la carta de pagament d'una denúncia policia local/ zona blava/ zona verda/ àrea DUM

Descripció

Tràmit pel qual es sol·licita una carta de pagament per fer efectiu el pagament d'una denúncia de la Policia Local o zona blava (butlleta en mà o al vehicle).

Qui ho pot sol·licitar?

 La persona infractora del fet denunciat.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Requisits
Documentació a aportar
 • Butlleta de denuncia.
 • DNI de l'infractor o interessat en el procediment.
Com es fa?

Des de  l'1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

A) Voleu obtenir la Carta de pagament (disposeu d'una butlleta de denúncia)

A.1) Per internet

 1. Accediu al tràmit clicant al botó "tramitar". 
 2. Empleneu el formulari i, revisades les dades, cliqueu el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail. 
 4. Notificacions:
  • Rebreu la carta de pagament al correu electrònic facilitat a la sol·licitud.
  • En el cas que no s'efectuï el pagament rebreu la notificació de denúncia amb la bonificació corresponent per liquidar-la en el termini de 20 dies des la notificació.

B) Voleu obtenir un duplicat de la carta de pagament (heu rebut una notificació de la sanció i el termini de pagament està finalitzat) 

B.1) Per Internet: cal identificar-se amb un certificat digital o idCAT Mòbil

 • Accedir a la Carpeta Ciutadana a l'enllaç següent Carpeta ciutadana. Multes
 • Clicar sobre el rebut de la denúncia/ sanció per obtenir el duplicat.

(Es pot realitzar el pagament de manera telemàtica al següent enllaç Pagament de tributs municipals i multes)

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

En cas d'efectuar el pagament de l'import indicat a la denúncia, amb el descompte implica:

 • La renúncia a formular al·legacions (en cas que es formulin es tindran per no presentades),
 • La finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expressa,
 • L'esgotament de la via administrativa (només es podrà recórrer davant de la jurisdicció contenciosa administrativa) i,
 • La fermesa de la sanció des del moment del pagament.
Tràmits relacionats
Continguts relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
11 d'abril de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Telematico Sin certificado3 Tramitació sense certificat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat