Registre electrònic
Hora:  
 

Sol·licitud de la carta de pagament d'una denúncia de la Policia Local o zona blava

   = Camps obligatoris

Sol·licitud de la carta de  pagament d'una denúncia de la Policia Local o zona blava

Dades de la persona interessada

interessada Representant
Persona interessada

Persona física Persona jurídica

Desitjo nomenar Representant per a aquest tràmit

Dades de contacte

Dades particulars

Adreça postalDocumentació que cal aportar

Control de seguretat

Per tal d'evitar "robots" que omplin automàticament formularis, si us plau, marca la casella "No sóc un robot" i segueix les instruccions.He llegit la informació relativa a la protecció de dades personals

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament

Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Informació addicional ampliada a Política de protecció de dades.

Responsable del tractament

Ajuntament de Granollers

 

Finalitat del tractament

Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.
Finalitat específica indicada a Política de protecció de dades.

Exercici de drets dels interessats

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)


Finalitat específica del tractament:

Les vostres dades són tractades per l'Ajuntament de Granollers en relació amb la gestió de les actuacions relatives a l'exercici de les funcions de la Policia Local.


Declaro responsablement que en cas d'actuar com a representant, disposo de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.