Inici -> FAQ - Preguntes freqüents sobre la Tramitació electrònica

FAQs - Preguntes freqüents sobre la Tramitació electrònica

Com puc tramitar telemàticament si tinc IdCAT Mòbil o Cl@ve (Només persones físiques)?

Mirar el següent tutorial.

Tornar a l'índex

Com puc tramitar telemàticament si sóc persona jurídica, representant, empresa...?

Mirar el següent tutorial.

Tornar a l'índex

Com puc tramitar electrònicament si sóc una entitat?

Cal tenir certificat digital. Hi ha dues opcions:

- Opció preferent: certificat digital de representant: Expedit a la FNMT.

- Opció secundària: certificat digital personal DNIe o iDcat, etc Caldrà aportar l'autorització de representació en cas que no sigui el president de l'entitat.

Un cop disposa de certificat digital, mirar el següent tutorial.

Tornar a l'índex

Com puc tramitar amb MAC i Safari amb certificat digital?

S'ha de configurar prèviament el dispositiu amb un tutorial específic.

Tornar a l'índex

Com puc accedir a les Notificacions electròniques?

Consultar la següent pàgina.

Tornar a l'índex

Què fer quan surt missatge "Error del servidor 403 - Prohibido: acceso denegado"?

faqsSuportTramitacioElectronicaIMG01

Quan surt aquest error és degut a que la pàgina web nostra no detecta el Certificat digital. Hi ha dues possibilitat pel qual passa:

1. Pot ser degut a que no està instal·lat el certificat digital en aquest ordinador, o que no està instal·lat en el navegador que feu servir. Per saber si està instal·lat el certificat cal anar a:

- InternetExplorer: Herramientas faqsSuportTramitacioElectronicaIMG02Opciones de Internet ¿ Contenido - Certificados
- Google Chrome: Clicar IconafaqsSuportTramitacioElectronicaIMG03 Configuració - Mostra la configuració avançada - HTTPS/SSL Gestiona els certificats.
- Mozilla Firefox: Clicar IconafaqsSuportTramitacioElectronicaIMG04 Opciones-Avanzado-Certificados- Ver certificados

S'obre una finestra i en l'apartat de personal o Sus certificados ha de sortir el certificat.
Internet Explorer i Google Chrome utilitzen el mateix lloc on buscar el certificat (repositori de certificats).
Mozilla Firefox utilitza un lloc propi per emmagatzemar els certificats digitals.
Per tant si teniu instal·lat el certificat en Mozilla Firefox, si utilitzeu els altres navegadors no us detectarà el certificat digital. Si el teniu instal·lat amb Internet Explorer també anirà amb Google Chrome però no amb Mozilla Firefox.
Per com instal·lar el certificat digital en els altres navegadors podeu anar al tutorial "Instal·lar IdCAT des de la còpia de seguretat".

2. El teniu instal·lat però no el detecta. Això normalment és degut a que no hi ha instal·lades uns arxius addicionals que cal instal·lar per que es detecti el certificat. Aquests arxius tenen noms diversos. Posem exemple dels més comuns i el link on anar a buscar aquests arxius.

2.1. Certificat Idcat: S'anomenen Claus públiques. Són dues claus i cal trobar-les al següent enllaç.
També podeu anar a l'espai de suport on hi ha el certificat digital Idcat que hi ha uns tutorials sobre aquest certificat. Podeu mirar el tutorial "Passos a seguir per descarregar l'IdCat".

2.2. Certificat FNMT: S'anomenen Certificados raiz. Són 3 certificats. Cliqueu aquí (són els 3 primers que surten, 1 certificado raiz i 2 certificados subordinados).

2.3. DNIe: S'anomena Modulo PKCS11. Cliqueu aquí. Al tractar-se d'un certificat en xip necessitem un lector de DNI i al connectar-lo al USB automàticament detecta i instal·la el driver de la targeta i el mòdul criptogràfic que cal instal·lar.

2.4 Firma profesional: Es diuen Certificados raiz. Clicar aquí i anar a "información para usuarios avanzados" i fer la instal·lació manual dels certificats que surten. Primer es descarreguen i després fer doble clic a sobre de cada arxiu descarregat i anar acceptant totes les finestres que surten. A la part inferior de la pàgina hi ha un manual de com fer la instal·lació.

2.5 ANF Autoridad de certificación: Es diuen certificados CA raiz i certificados CA intermedia. Dels primers hi ha 2 depenent de quan fa que teniu el certificat però per assegurar-se descarregueu i instal·leu els 2 que hi ha. Dels segons (intermedia) també hi surten diversos i per assegurar-se també es convenient instal·lar-los tots, tot i que potser amb els 4 primers ja n'hi ha prou.

2.6 ANCERT Certificados notariales: Es diuen Certificados raiz. Cliqueu aquí. Cal instal·lar els 4 certificats que hi ha en l'apartat "Certificados Notariales" Si segueix sense funcionar, es pot provar d' instal·lar tots els certificats que hi ha a la part inferior de la pàgina a "Certificados AC Raiz ANCERT V2 (actual)" on posa enlace; es descarrega un ZIP i a "Certificados AC Subordinadas ANCERT V2 (actual)" on posa enlace es descarrega un altre zip.

2.7 ACA Certificados de la abogacia: Es diuen Certificados raiz. Cliqueu aquí i anar a on posa "Descarga de certificados raíz" i descarregar els 10 certificats que hi ha a la llista i posteriorment instal·lar-los.

Tornar a l'índex

Què fer quan surt el missatge al final de fer la tramitació que diu "S'ha produït un error en el procés de la seva sol·licitud...."?

faqsSuportTramitacioElectronicaIMG05

En aquest cas pot ser degut a que esteu adjuntant un document que no es PDF. Tot i que s'accepten altres formats, es recomana que tots els documents siguin pdf. Haureu de tornar a realitzar la sol·licitud i adjuntar documents PDF exclusivament.

També pot ser perquè el nom del document que adjunteu conté caràcters NO alfanumèrics (accents, apòstrofs, espais, guions, ñ, ç, ) Cal que el nom del documents sigui curt senzill i sense els elements esmentats, només amb lletres i/o números.

Una altra causa pot ser perquè adjunteu molts documents. És convenient llavors adjuntar només els documents obligatoris i després fer un tràmit d'aportació de documentació o instància genèrica adjuntant la resta de documents.

Tornar a l'índex

Què fer quan la sol·licitud es queda signant?

Error Signant sense certificat digital

Aquest problema està relacionat amb l'applet de signatura java que es descarrega al principi de la tramitació, abans d'entrar en el formulari web. Com es veu a la imatge el problema fa que no detecti el certificat digital que hauria de sortir per poder signar en la zona remarcada.

Pot ser que el navegador hagi bloquejat l'aplicació java. Els motius poden ser diversos i llavors el més convenient és canviar de navegador. S'aconsella utilitzar Google Chrome.

Pot ser que no s'ha descarregat correctament l'applet de signatura java. Recordar que cal acceptar tots els avisos que surten en el moment de la descàrrega i també quan demana la instal·lació d'un certificat.

A vegades desinstal·lant l'aplicació java i instal·lar l'última versió, es soluciona.

Convé eliminar els arxius temporals i applets de java. (hi ha una FAQ que explica com fer-ho), tancar completament totes les finestres del navegador que utilitzeu i obrir novament el navegador per tornar a tramitar.

Cal tenir instal·lades les claus públiques/certificats arrel del certificat que esteu utilitzant. Vegeu la pregunta Què fer quan surt missatge "Error del servidor 403 - Prohibido: acceso denegado"? l'apartat 2. Hi ha un llistat dels certificats digitals acceptats i link i explicació de com cercar les claus públiques del certificat.

Tornar a l'índex

Què fer quan surt "ERROR JAPPWEBLCIENT CODE..."?

ERROR JAPPWEBLCIENT CODE

Mirar el següent tutorial.

Tornar a l'índex

Què fer quan el navegador es queda esperant i no carrega la pàgina?

faqsSuportTramitacioElectronicaIMG06

En aquests casos pot ser degut a diversos motius:

1- No tenim el Java instal·lat. Per sol·lucionar-ho cal instal·lar java https://www.java.com/es/download/).

2- Tenim el Java però una versió antiga. Cal actualitzar-lo. (https://www.java.com/es/download/).

3- Tenim Java actualitzat. Cal ACCEPTAR O PERMETRE SEMPRE els avisos que surten quan es tramita.

4- Si segueix sense funcionar podem borrar els arxius temporals de Java. (veure FAQ com eliminar arxius temporals i Applets de Java).

5- Si segueix sense funcionar, llavors ja és un problema de permisos que te el vostre usuari que no permet que s'instal·li una aplicació de Java. Cal tenir permisos adequats.

Tornar a l'índex

Com puc esborrar els arxius temporals i Applets de java?

Mirar el següent tutorial.

Tornar a l'índex

1 de juliol de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat