Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Reserva espais del GRA

Descripció

Cessió de sales polivalents durant els 365 dies de l'any.

Qui ho pot sol·licitar?

Grups de joves o associacions juvenils amb finalitats concretes, com ara: reunions, preparacions d'activitats, xerrades, assaigs de treatre o ball per preparar algun espectacle, actuació, etc.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

  1. Clicar a "tramitar".
  2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
  3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Continguts relacionats
15 de maig de 2019

Telematico Sin certificado3 Tramitació sense certificat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat