Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Alta en el Registre d'animals de companyia (ANICOM)

Descripció

Inscriure un animal de compañía al Registre general d'animals de companyia (ANICOM)

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona propietària de l'animal i resident a Granollers.

Documentació a aportar
 • Document on consti el número de microxip de l'animal i les dades personals del propietari/a: cartilla veterinària de l'animal, passaport de l'animal o carnet AIAC, entre d'altres.
 • Original del document d'identitat de la persona propietària
 • En cas que sigui un GAT, acreditació d'esterilització quirúrgica.
 • En cas de canvi de municipi d'un gos potencialment perillós, cal aportar la llicència de tinença o conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Formulari de Comunicació de dades al Registre general d'animals de companyia (ANICOM) correctament emplenat,  només en cas de tramitació telemàtica 
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari, adjuntar la documentació i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.

Presencialment:

A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb l documentación requerida. 

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Salut Pública i Consum
Més informació
 • Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal Registre d'animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d'un microxip.
 • És obligatòria la inscripció de gossos, gats i fures al Registre d'animals de companyia. Aquesta inscripció s'ha de realitzar dins del termini de 3 mesos des del naixement o de 30 dies des de la data d'adquisició (Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals)
 • També es poden inscriure altres animals de companyia recollits a la normativa vigent (Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals).
 • L'alta al Registre d'animals de companyia s'ha de sol·licitar al municipi on resideix l'animal.
 • En cas de canvi de municipi, tot i que l'animal ja estigués prèviament registrat a l'antic municipi, cal realitzar el tràmit d'alta (i no el de modificació).
 • D'acord a l'art 26, i) de la llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, és obligatòria l'esterilització quirúrgica dels gats.
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
6 de juny de 2024

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat