Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Descripció

Obtenir l'autorització sanitària d'establiments aplicadors de tatuatges, pírcings i/o micropigmentació 

Qui ho pot sol·licitar?

L'han de sol·licitar tant els establiments que es dediquen exclusivament a aquesta activitat, com aquells que l'ofereixen com a un servei complementari a altres serveis d'estètica (perruqueries, centres d'estètica, etc).

Documentació a aportar
 • Sol·licitud d'autorització sanitària d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació, complimentada i signada
 • CIF/NIF de l'empresa o persona física on consti la raó social
 • Memòria descriptiva de l'activitat i les instal·lacions amb el contingut mínim següent:
 •   *  Plànol a escala de l'establiment, incloent la situació de superfícies de treball, equipament, autoclau, lliteres de treball, punts d'aigua, rentamans ...

    *  Descripció detallada de les activitats que s'hi portaran a terme i de l'equipament, material i l'instrumental destinat a les operacions d'esterilització i desinfecció d'estris i equips

    * Contracte amb l'empresa de residus i full d'alta com a generador de residus

    *  Acreditació de la formació del personal aplicador de conformitat amb el que estableix el capítol V del Decret 90/2008

    * Full del consentiment informat, full del document creditatiu dels serveis realitzats i full on es registra el control de l'activitat, el producte i el lot utilitzat per a cada usuari.

    * Pla de control de neteja i desinfecció de les instal·lacions.

    * Document que reculli el registre dels controls que es faran del procés d'esterilització

 • Comprovant del pagament de la taxa
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail..
 4. Anar a l'apartat de "Altres rebuts i autoliquidacions" de la Carpeta ciutadana
  · En cas de no constar el rebut rebrà, el més aviat possible, un correu electrònic conforme ja el té disponible a la carpeta ciutadana.
  · El rebut es generarà amb les dades de l'interessat que consten a la sol·licitud,
  · En cas d'haver-hi representant també podrà accedir al rebut en el mateix apartat
 5. El pagament es pot realitzar amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit/dèbit.

Preu i forma de pagament

Segons ordenances fiscals vigents

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
27 de gener de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat