Inici -> Informació pública -> Concursos i premis

Llicències parades Fira de Sant Jordi

Descripció

Establiments comercials i entitats de la ciutat poden participar en la Fira de Sant Jordi i realitzar venda ambulant de roses. Es determinen dos tipologies de llicències:

 • Llicències Tipus 1: Autorització per dur a terme la venda de llibres i roses per part dels establiments comercials i entitats de la ciutat de Granollers
 • Llicències Tipus 2: Autorització per dur a terme la venda ambulant de roses,
Qui ho pot sol·licitar?

Tipus 1:

 • Els establiments comercial i empreses que fabriquin o comercialitzin productes relacionats amb la festivitat de Sant Jordi, amb llicència d'activitat vigent i domicili de l'activitat a Granollers.
 • Els col·lectius i les entitats associatives que figurin degudament inscrites al registre d'entitats d'aquest Ajuntament, i que vulguin promoure les seves activitats i objectius entre la ciutadania.

Tipus 2:

 • Les persones físiques majors d'edat i les persones jurídiques legalment constituïdes que disposin d'autorització per a la venda ambulant i que comercialitzin roses per la festa de Sant Jordi.
Període de presentació Termini per a les sol·licituds 2024: de l'1 al 14 de març
Documentació a aportar

Tipus 1:

 • Sol·licitud genèrica
 • DNI /NIF del sol·licitant
 • Assegurança de responsabilitat civil

Tipus 2:

 • Sol·licitud genèrica
 • DNI /NIF del sol·licitant
 • Alta o certificat d'inscripció al Cens de l'IAE o mòduls del darrer trimestre, que acrediti l'autorització per a la venda ambulant.
 • Assegurança de Responsabilitat Civil
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a Altres rebuts i autoliquidacions de la carpeta ciutadana. En cas de no constar el rebut pendent de pagament se us generarà el més aviat possible i rebereu un correu electrònic avisant d'aquest fet. En cas d'haver-hi un representant , també podrà accedir al rebut a l'apartat "Gestió de rebuts com a representant legal".
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic servies@granollers.cat
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús al portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • L'Oficina de Via Pública i Mercats expedirà la carta de pagament per autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El sol·licitant haurà de fer efectiu el pagament a qualsevol de les entitats financeres indicades i portar el justificant del pagament a l'Oficina de Via Pública i Mercats, abans de l'inici de l'ocupació.
ENLLAÇOS D'INTERÈS
29 de febrer de 2024

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat