Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per pensionistes

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 50% de l'import de la taxa d'escombraries o quedaran exempts els pensionistes que ho sol·licitin i reuniexin les condicions següents:

 1. Els ingressons anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu no superi el límit d'ingressos anuals assenyalats a les taules que estableix l'ordenança fiscal de l'exercici corresponent.
 2. Que no posseixi béns immobles diferents de l'habitatge habitual i una sola plaça d'aparcament.
 3. Que l'habitatge que motiva el pagament de la taxa, sigui ocupat per la persona obligada al pagament, sola, amb el seu cònjuge per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, afinitat o adopció fins el primer grau, amb exclusió de qualsevol altra persona.

Tindrà caràcter permanent sempre i quan no es produeixi cap modificació de les circumstàncies declarades a la sol.licitud les quals s'hauràn de notificar.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del rebut de la taxa d'escombraries o el llogater de l'habitatge.

Període de presentació

La sol·licitud s'haurà de presentar dins del primer trimestre de l'exercici per tenir efectes l'any en curs

Documentació a aportar
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia i amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Observacions

La tarifa d'aquesta Ordenança quedarà reduïda a un 50% de la taxa, per aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Benefici fiscal 50% :
1 persona límit d'ingressos anuals    10.756,39 €
2 persones, límit d'ingressos anuals 11.951,55 €
3 persones, límit d'ingressos anuals 13.146,70 €
4 persones, límit d'ingressos anuals 14.341,86 €

Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d'ingressos anuals s'incrementarà en 1.195,00 euros

Quedaran exempts de la taxa aquells pensionistes per jubilació, incapacitat total, incapacitat absoluta, gran invalidesa, aturats, PIRMI i altres subjectes passius d'escassa capacitat econòmica quan els seus ingressos íntegres anuals i de les persones amb qui conviu, no sobrepassin la quantia mínima establerta en el quadre següent:

Benefici fiscal exempt :
1 persona, límit d'ingressos anuals     7.967,70 €
2 persones, límit d'ingressos anuals    9.162,85 €
3 persones, límit d'ingressos anuals  10.358,01 €
4 persones, límit d'ingressos anuals  11.553,16 €

Per cada membre addicional de la unitat familiar, el límit d'ingressos anuals s'incrementarà en 1.195,00 euros

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
15 de març de 2022

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat