Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció per al finançament de projectes de rehabilitació ERRP Grup primer de maig. Sol·licitud convocatòria 2023

Descripció

Ajuts econòmics que atorga l'Ajuntament de Granollers per finançar l'obtenció dels projectes de rehabilitació integral a contractar per les comunitats de propietaris, amb la finalitat d'obtenir les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021 respecte als edificis d'habitatges que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programa, aprovat ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 22/02/2022.

Qui ho pot sol·licitar?

Totes les Comunitats de Propietaris constituïdes en propietat horitzontal que integren l'àmbit del grup residencial Primer de Maig de Granollers com a Entorn Residencial de Rehabilitació Programa, aprovat ple de l'Ajuntament de Granollers, en data 22/02/2022.

Requisits

1.Comunitats de propietaris que:

 • Contractin un/a tècnic/a per elaborar els projectes tècnics de rehabilitació integral dels edificis, i la resta de documentació tècnica necessària, amb la finalitat de poder sol·licitar les subvencions del Programa 1 del Reial decret 853/2021.
 • El pagament dels corresponents honoraris ha d'anar a càrrec del pagament directe de la corresponent comunitat. No podran optar a aquestes subvencions les comunitats que contractin el conjunt d'actuacions de rehabilitació a un agent rehabilitador.
 • No disposin de fons propis ni altres recursos per atendre els honoraris i es sol·liciti aquesta subvenció amb bestreta per al pagament dels honoraris.

2. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3.  Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la seguretat social, i no tenir deutes pendents ni sancions de naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Granollers, segons resulta de l'article 18 i 19 del Reial decret 887/2006, que aprova el Reglament de la Llei general de subvencions.

Període de presentació

De l'11 de maig al 31 d'octubre de 2023

Documentació a aportar
Com es fa?

 1.Presentació de les sol·licituds:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i adjuntar la documentació requerida. Revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

2.Presentació de l'acceptació i sol·licitud de pagament

S'ha de presentar a Granollers Rehabilitació Energètica amb els formularis corresponents i la documentació requerida accedint al següent enllaç:

Presentar una instància a Granollers Habitatge 

Formularis específics:

Normativa

Bases reguladores per  a l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Granollers en matèria de rehabilitació residencial com a complement del pla de recuperació, transformació i resiliéncia, per finançar els projectes de rehabilitació en ERRP Grup Primer de Maig.

Qui tramita la sol·licitud? Granollers Habitatge
Tràmits relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
15 de juliol de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat