Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'impost de vehicles (IVTM) per a titulars de vehicles històrics i clàssics

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 100 % de l'impost de vehicles de tracció mecànica els titulars de vehicles històrics i clàssics.

Qui ho pot sol·licitar?
 • El titulars dels vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
 • Els titulars de vehicles considerats com a clàssics, amb una antiguitat igual o superior a 30 anys, empadronats al municipi de Granollers, i que consti inscrit a un club o entitat legalment constituïda i afiliada a una Federació de Vehicles Clàssics o Històrics de l'Estat.

Cal tenir en compte que l'antiguitat es comptarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no es coneix, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o si manca, la data en que el corresponent tipus o variant es deixà de fabricar.

Període de presentació

Per tal que els beneficis fiscals de caràcter pregat tinguin efectes en el padró anual, el s'haurà de sol·licitar com a màxim el 31 de desembre de l'exercici anterior a aquell en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran dels beneficis fiscals pregats aquelles sol·licituds que compleixin els requisits a què s'ha fet esment i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació (2 de maig data límit aplicable al 2024). En cas contrari, tindran efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
 1. Sol·licitud general (instància).
 2. Per als vehicles històrics: Certificat de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.
 3. Per als vehicles clàssics: Certificat d'un club o entitat legalment constituïda i afiliada a una Federació de Vehicles Clàssics o Històrics de l'Estat, la qual acreditarà les característiques i autenticitat del vehicle del qual se'n sol·licita la bonificació.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Presencialment: Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.
Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
ENLLAÇOS D'INTERÈS
1 de juny de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat