Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'impost de vehicles per a titulars de vehicles històrics i clàssics

Descripció

Atorgar la bonificació del 100 per cent de l'impost de vehicles de tracció
mecànica per als vehicles històrics i clàssics.

Qui ho pot sol·licitar?
 • El titulars deis vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.
 • Els titulars de vehicles considerats com a clàssics, amb una antiguitat igual o superior a 30 anys, empadronats al municipi de Granollers, i que consti inscrit a un club o entitat, relacionat amb vehicles clàssics o històrics, inscrita en el registre de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya.
Període de presentació

Les sol·licituds de bonificació s'han d'interposar com a data límit el 3 de maig de 2023 per tal que produeixin efectes al mateix exercici. Les bonificacions sol·licitades i atorgades amb posterioritat a aquesta data, produiran efectes a partir de l'exercici següent.

Documentació a aportar
 1. Sol·licitud general (instància).
 2. Per als vehicles històrics: Certificat de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de la Generalitat.
 3. Per als vehicles clàssics: Certificat d'un club o entitat, relacionat amb vehicles clàssics o histories, inscrita en el registre de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, la qual acreditarà les característiques i autenticitat del vehicle del qual se'n sol·licita la bonificació.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  • Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  • Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  • També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Presencialment: Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.
Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
Més informació L'antiguitat es comptarà des de la data de la seva fabricació, si aquesta no es coneix, esprendrà com a tal la de la seva matriculació, o si manca, la data en que el corresponent tipus ovariant es deixà de fabricar.
ENLLAÇOS D'INTERÈS
1 de març de 2023

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat