Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud de beca Erasmus+

Descripció

Beques amb l'objecte de finançar part de les despeses generades per la mobilitat a aquells alumnes que participen en el Programa Erasmus+ en Grau Superior, amb la finalitat d'incentivar les estades de pràctiques a l'estranger dels cicles formatius de grau superior.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones físiques que hagin de realitzar l'activitat que fomenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que reuneixin les condicions següents:

 • Ser estudiants de cicle formatiu de grau superior en algun centre de Formació Professional de Granollers següents: Institut Carles Vallbona, Institut Escola Municipal del Treball i EDUCEM II.
 •  Ser participant en el Programa europeu Erasmus+.
 •  Haver obtingut beca de mobilitat Erasmus+ per part del seu centre educatiu.
 •  Aportar la documentació requerida en el termini establert.
 •  Realitzar la mobilitat dins el curs acadèmic 2018/2019
 •  Tenir la nacionalitat d'un dels països participants en el programa Erasmus+, o bé ser-ne resident permanent.
Període de presentació del 25 de març al 12 d'abril de 2019
Documentació a aportar
 • Full de sol·licitud de la subvenció amb declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el model normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant.
 • Comprovant de matrícula del cicle formatiu de grau superior per al curs 2018-2019.
 • Document expedit per la secretaria del centre educatiu, conforme l'alumne té atorgada una beca de mobilitat Erasmus + de grau superior per a l'any 2019. Aquest document ha d'anar degudament signat i segellat.
 • Full de dades bancàries
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Educació
Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
14 d'abril de 2020

Telemático Con DNI/PIN Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat