Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Notificar les dades del representant legal d'una persona jurídica per tramitar i consultar dades electrònicament amb l'Ajuntament

Descripció

Notificar les dades del representant legal d'una persona jurídica per tal de realitzar tràmits de forma telemàtica i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions de tots els tràmits per als quals l'Ajuntament està en disposició de notificar de manera electrònica.

Qui ho pot sol·licitar?

El president o secretari o representant legal de la persona jurídica

Documentació a aportar
 • Apoderament atorgat mitjançant document, públic o privat, amb signatura legitimada notarialment o document justificatiu que acrediti la representació
 • Document d'identitat del representant
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
6 d'abril de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat