Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Ajornament / fraccionament de deute tributari

Descripció

Si la vostra situació econòmica us impedeix efectuar el pagament d'un deute que recapta l'Ajuntament, ja sigui en període de pagament voluntari o en via executiva, podeu sol·licitar l'ajornament o el fraccionament del pagament segons el que estableix l'Ordenança general de l'Ajuntament

Qui ho pot sol·licitar?

El subjecte passiu (l'obligat tributari que, segons la llei, ha de complir l'obligació tributària principal així com les obligacions formals inherents a la mateixa)

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Sol.licitud de fraccionament i ajornament
 • Particulars
  • El document d'identitat
  • Els ingressos mensuals
  • L'última renda presentada
  • Altres
 • Autònoms
  • El document d'identitat
  • L'última declaració de mòduls presentada o d'IVA
  • L'última declaració de renda presentada
  • Altres
 • Societats
  • El CIF
  • Escriptura de constitució de la societat
  • El balanç d'empresa i del compte de resultats de l'últim exercici
  • L'última declaració d'IVA
  • Altres
 • Botigues i parades del mercat setmanal
  • El document d'identitat
  • L'última declaració de mòduls o d'IVA
  • L'última declaració de la renda presentada
  • Altres
 • Associacions
  • El CIF
  • Els Estatuts de l'associació degudament registrats
  • L'última declaració d'IVA
  • Altres
 • Garantia. Si el total a fraccionar és superior a 12.000 euros, cal aval bancari i dispensa de garanties (veure article 44.5 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals)
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
18 d'octubre de 2016

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat