Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'impost de vehicles (IVTM) per a titulars de turismes amb baixes emissions de CO2

Descripció

Bonificació de l'impost de vehicles per a titulars de turismes amb baixes emissions de CO2. Els vehicles de tot tipus (excepte remolcs) que utilitzin combustible benzina o bioetanol amb emissions fins a 100 gr/km de CO2, gaudiran d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost durant un any, aplicable en l'exercici següent al de la data de matriculació.

Aquesta bonificació no és acumulable amb la corresponent als vehicles amb distintiu ambiental Zero emissions i Eco.

Qui ho pot sol·licitar? La persona titular del vehicle.
Període de presentació

Data màxima de presentació de les sol·licituds, el 31 de desembre inclòs. La bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent.

Per tal que els beneficis fiscals de caràcter pregat tinguin efectes en el padró anual, s'haurà de sol·licitar com a màxim el 31 de desembre de l'exercici anterior a aquell en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran dels beneficis fiscals pregats aquelles sol·licituds que compleixin els requisits a què s'ha fet esment i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació (2 de maig data límit aplicable al 2024) . En cas contrari, tindran efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
 1. Sol·licitud general (instància)
 2. Permís de circulació
 3. La fitxa tècnica del vehicle
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
ENLLAÇOS D'INTERÈS
1 de juny de 2024

Telematico Con certificado1 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Autofirma)

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital amb Java)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat