Inici -> Informació pública -> Convocatòries de selecció

Convocatòries de selecció

Obligatorietat d'ús de mitjans electrònics en processos selectius a l'Ajuntament de Granollers informació

Per a informació sobre l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Granollers feu clic aquí

Per a informació sobre Personal feu clic aquí

Tipus d'oferta
Nom
Estat
Data des de
calendariesborrar
Data fins a
calendariesborrar
25 continguts     
CC-OP: Concurs-Oposició
CM: Concurs de mèrits
LD: Lliure Designació
OP: Oposició

 

BORSES D'OCUPACIÓ

 

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO
NOM DATA FI INSCRIPCIÓ GR TORN PLACES ACCÉS ESTAT INFO
Procés de selecció 01/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de Fisioterapeuta-infermer (darrera actualització 12/11/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 03/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'educador (darrera actualització 07/10/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 05/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de logopedes (darrera actualització 07/10/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés provisió Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió del lloc de treball d'Administrador/a, mitjançant el procediment de lliure designació (darrera actualització 16/08/2018) A1 i A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 08/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'oficial administratiu (darrera actualització 04/12/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 07/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis (darrera actualització 22/03/2016) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 06/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de psicòlegs (darrera actualització 28/10/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 04/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de fisioterapeutes (darrera actualització 12/11/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 02/2015 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provsió d'una borsa de treball de Mestres d'Educació Especial (darrera actualització 07/10/2015) 05/08/2015 A1 Torn lliure CC-OP En curs enlaces

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
NOM DATA FI INSCRIPCIÓ GR TORN PLACES ACCÉS ESTAT INFO
Procés de selecció extraordinari 19/2018 d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Processos Estratègics i Participatius, grup A2, plantilla personal laboral i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 11/10/2018) 24/09/2018 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 8/2018 - per la provisió pel procediment de concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a mitjà/na en Serveis Econòmics, grup A2, de la plantilla de funionaris de l'Ajuntament de Granollers (darrera actualització 15/10/2018) 22/07/2018 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinar 11/2018 - de 6 places de tècnic/a superior d'ensenyament secundari, grup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 30/07/2018) 28/05/2018 A1 Torn lliure 6 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinari 17/2018 d'1 plaça d'enginyer/a tècnic/a, grup A2, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 01/10/2018) 21/10/2018 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 20/2018 - de 3 places d'oficial jardiner/a, grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 10/09/2018) 01/10/2018 C2 Torn lliure 3 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 15/2018 - de 2 places d'auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 04/10/2018) 08/07/2018 C2 Torn lliure 2 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinar 12/2018 - de 6 places de tècnic/a superior d'ensenyament secundari, grup A1, de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 30/07/2018) 28/05/2018 A1 Torn lliure 6 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinari 18/2018 d'1 plaça de tècnic/a especialista cultural, grup C1, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 01/10/2018) 21/10/2018 C1 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 1/2018 - Provisió d'una plaça de tècnic/a auxiliar d'Arxiu, de l'escala d'Administració especial, grup de classificació C1 (darrera actualització 01/06/2018) C1 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces

 

PROMOCIONS INTERNES

 

PROVISIÓ DE LLOCS
25 continguts     

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@ajuntament.granollers.cat