Inici -> Informació pública -> Convocatòries de selecció

Convocatòries de selecció

Obligatorietat d'ús de mitjans electrònics en processos selectius a l'Ajuntament de Granollers informació

Per a informació sobre l'Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Granollers feu clic aquí

Per a informació sobre Personal feu clic aquí

Tipus d'oferta
Nom
Estat
Data des de
calendariesborrar
Data fins a
calendariesborrar
31 continguts     
CC-OP: Concurs-Oposició
CM: Concurs de mèrits
LD: Lliure Designació
OP: Oposició

 

BORSES D'OCUPACIÓ

 

CONSORCI MONTSERRAT MONTERO
NOM DATA FI INSCRIPCIÓ GR TORN PLACES ACCÉS ESTAT INFO
Procés de selecció 3/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de mestres d'Audició i Llenguatge i logopedes, grup A2 (darrera actualització 25/03/2019) 31/12/2018 A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 4/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de fisioterapeutes, grup A2(darrera actualització 25/03/2019) 31/12/2018 A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 2/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de mestres d'Educació Especial, grup A2(darrera actualització 25/03/2019) 31/12/2018 A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 1/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de psicòlegs, grup A1 (darrera actualització 25/03/2019) 31/12/2018 A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 8/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'auxiliar de serveis (darrera actualització 13/03/2019) 10/12/2018 C2 Torn lliure CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 6/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'Educadors d'Educació especial, grup C1 (darrera actualització 02/04/2019) 02/01/2019 C1 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 7/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball d'oficials administratius, grup C1(darrera actualització 02/04/2019) 02/01/2019 C1 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés de selecció 5/2018 Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió d'una borsa de treball de Fisioterapeutes-infermeres, grup A2(darrera actualització 13/03/2019) 02/01/2019 A2 Torn lliure CM En curs enlaces
Procés provisió Consorci Educació Especial Montserrat Montero, per a la provisió del lloc de treball d'Administrador/a, mitjançant el procediment de lliure designació (darrera actualització 16/08/2018) A1 i A2 Torn lliure CM En curs enlaces

 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ
NOM DATA FI INSCRIPCIÓ GR TORN PLACES ACCÉS ESTAT INFO
Procés de selecció 4/2019 per concurs oposició lliure d'un/a de tècnic/a mitjà/ana en Mobilitat, administració especial, grup A2 ,personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball(darrera actualització 03/04/2019) 23/04/2019 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 5/2019 per concurs oposició, 2 de tècnics/ques superiors, administració general, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball.(darrera actualització 03/04/2019) 23/04/2019 A1 Torn lliure 2 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 3/2019 de 5 agents (concurs oposició lliure) i 4 agents (mobilitat horitzontal) de la Policia Local de Granollers, més les vacants que puguin produir-se fins a la finalització del procés selectiu (darrera actualització 27/03/2019) 01/04/2019 C2 Torn lliure En curs enlaces
Procés de selecció extraordinari 19/2018 d'1 plaça de Tècnic/a Mitjà/ana de Processos Estratègics i Participatius, grup A2, plantilla personal laboral i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 03/12/2018) 24/09/2018 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 7/2019 d'una plaça d'aux. d'Arxiu i Biblioteca, jornada del 50%, adm. especial, subescala tècnica, grup C1, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 27/03/2019) 16/04/2019 C1 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinari 18/2018 d'1 plaça de tècnic/a especialista cultural, grup C1, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 30/11/2018) 21/10/2018 C1 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinari 17/2018 d'1 plaça d'enginyer/a tècnic/a, grup A2, personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 28/12/2018) 21/10/2018 A2 Torn lliure 1 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 20/2018 - de 3 places d'oficial jardiner/a, grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 12/12/2018) 01/10/2018 C2 Torn lliure 3 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 15/2018 - de 2 places d'auxiliar administratiu/va, grup de classificació C2, de la plantilla de personal funcionari de l'ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 17/12/2018) 08/07/2018 C2 Torn lliure 2 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció extraordinar 11/2018 - de 6 places de tècnic/a superior d'ensenyament secundari, grup A1, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 30/07/2018) 28/05/2018 A1 Torn lliure 6 CC-OP En curs enlaces
Procés de selecció 6/2019 - de 2 places d'Operari Jardiner/a, grup AP, de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Granollers i constitució d'una borsa de treball (darrera actualització 09/04/2019) AP Torn lliure 2 CC-OP En curs enlaces

 

PROMOCIONS INTERNES

 

PROVISIÓ DE LLOCS
31 continguts     

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat