Inici -> L'Ajuntament -> Personal

Personal

Recursos humans

Inclou dades sobre llocs de treball i plantilla, retribucions, convenis i pactes laborals, alliberaments sindicals, accions formatives, compatibilitats i selecció de personal

 

Massa salarial

Massa salarial

Recull de l'import global de la massa salarial de tot el personal del sector públic inclòs dins l'àmbit de l'Ajuntament

Veure més

Plantilla i relació de llocs de treball

Plantilla i relació de llocs de treball

La plantilla és el conjunt de llocs de treball de la relació de llocs de treball, ocupats o no, que han estat dotats pel pressupost

Veure més

Personal eventual

Personal eventual

Nomenament llocs de treball de confiança i assessorament especial a gerència

Veure més

Convenis, acords i pactes de naturalesa sindical

Convenis, acords i pactes de naturalesa sindical

Convenis, acords i pactes de naturalesa sindical

Veure més

Compatibilitats

Compatibilitats

El personal públic que vulgui exercir una segona activitat pública, o una activitat privada, ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat.

Veure més

Declaracions de béns i d'activitats

Declaracions de béns i d'activitats

Declaracions dels béns patrimonials i la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats participades i de les liquidacions dels impostos sobre la renda, el patrimoni, i si s'escau, de societats.

Veure més

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Informes sobre les retribucions, indemnitzacions i dietes que reben el personal de l'Ajuntament de Granollers

Veure més

Relació de contractes temporals i d'interinatges

Relació de contractes temporals i d'interinatges

Detalls dels contractes temporals i d'interinatge fets per l'Ajuntament de Granollers

Veure més

Plantilla pressupostària

Plantilla pressupostària

Consulta la llista de llocs de treball amb detall de sou base, complementàries i seguretat social

Veure més

Plantilla pressupostària open data

Plantilla pressupostària open data

Evolució de les despeses pressupostades de personal de l'Ajuntament de Granollers, Museu de Granollers, Granollers Mercat EPE i Escola Montserrat Montero

Veure més

Formació

Formació

Indicadors de formació al personal de l'Ajuntament de Granollers

Veure més

Perspectiva de gènere dels empleats públics

Perspectiva de gènere dels empleats públics

Dades relacionades dels empleats públics sobre perspectiva de gèneree

Veure més

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat