Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions de cooperació i drets humans per a l'any 2023

La finalitat de la subvenció és donar suport als projectes de cooperació, solidaritat i drets humans.

Les modalitats de projectes subvencionables són:

a) Cooperació internacional al desenvolupament.
Donar suport als projectes de cooperació internacional desenvolupats en altres països.

b) Sensibilització.
Donar suport als projectes de sensibilització en l'àmbit de la cooperació i els drets humans, desenvolupats a Granollers, executats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023.

Quantia

L'import de la subvenció atorgada no superarà el 50% de l'actuació sol·licitada.
La quantitat màxima que es pot sol·licitar per projecte és de 12.000 € en l'àmbit de cooperació al desenvolupament i de 5.000 € en l'àmbit de sensibilització.

Beneficiaris de la subvenció

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol entitat o associació de naturalesa privada sense ànim de lucre, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Requisits

L'entitat o associació de naturalesa privada haurà d'estar inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers amb les dades actualitzades.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de Cooperació internacional al desenvolupament s'iniciarà el 28 d'abril i acaba el 29 de maig de 2023, inclusivament.

En canvi, el termini de presentació de sol·licituds per la convocatòria de Sensibilització s'iniciarà el 2 de maig i acaba el 30 de maig de 2023, inclusivament.

Data de publicació:  21 d'abril de 2023

Entrada en vigor:  28 d'abril de 2023
Fi de vigor:  29 de maig de 2023

28 d'abril de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat