Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció al pagament del lloguer del Pla de mesures socioeconòmiques municipals per fer front als efectes de la crisi de la COVID-19

   

Finalitat

L'objectiu d'aquestes subvencions és fer front als efectes econòmics i socials de la crisi de la COVID-19 en matèria d'habitatge, contribuint al pagament de despeses de manteniment d'un habitatge en règim de lloguer a Granollers mitjançant ajudes econòmiques per a persones físiques que tenen el seu domicili habitual i permanent a Granollers.

Persones beneficiàries:

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, caldrà cumplir tots els requisits següents:

  • a) Ser titulars, com a arrendatàries, d'un contracte d'arrendament per a ús d'habitatge que estigui ubicat a Granollers.
  • b) El contracte d'arrendament ha de ser d'ús d'habitatge i ha d'estar formalitzat amb la propietat de l'immoble directament o amb el representant/administrador.
  • c) Constituir el seu domicili amb caràcter habitual i permanent a l'habitatge en lloguer, que ha de ser necessàriament a Granollers, i que s'acreditarà mitjançant empadronament.
  • d) Que consti en el contracte l'obligació d'haver constituït com a mínim, una mensualitat de fiança en favor de la propietat, en els termes indicats a l'article 36 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. No és obligatori en els contractes formalitzats amb la normativa d'arrendaments anterior.
  • e) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, o rebut emès pel propietari/ administrador de la finca. Hauran de constar les dades del llogater, del propietari/administrador i el concepte.
  • f) Que l'import de la renda de lloguer del contracte d'arrendament sigui, com a màxim, de 800 euros mensuals.

Termini de presentació de les sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de setembre fins el 29 d'octubre de 2020.

Data de publicació:  7 de setembre de 2020

Entrada en vigor:  29 de setembre de 2020
Fi de vigor:  29 d'octubre de 2020

28 de setembre de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat