Inici -> Oficina virtual -> Carpeta ciutadana antiga

Consulta i pagament de rebutsPagaments amb Bizum


Sense identificació
digital
Pagament de tributs, liquidacions i multes
Pagament de rebuts, autoliquidacions i multes


Cal disposar de la carta de pagament o del número de referència i el número d'identificació del rebut a pagar

Amb certificat digital,
idCAT Mòbil o Cl@ve
Pagament de tributs, liquidacions i multes
Consulta, duplicats i pagament de rebuts


Tributs i preus públics de venciment periòdic i altres liquidacions de venciment singular


Pagament de tributs, liquidacions i multes
Consulta, duplicats i pagament d'altres rebuts i autoliquidacions


Autoliquidacions, liquidacions assistides i altres tipus de rebuts


Pagament de tributs, liquidacions i multes
Consulta, duplicats i pagament de multes


FORMES DE PAGAMENT


Domiciliació bancària

  • A la Seu electrònica, amb certificat digital, dins de l'apartat Catàleg de tràmits.
  • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, situada al carrer de Sant Josep, 7.
  • Per correu postal, adjuntant el full de domiciliació bancària que trobareu al catàleg de tràmits de la seu electrònica.

    Nota: La sol·licitud de domiciliació a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania s'haurà de presentar no més tard de 40 dies abans de l'inici del període voluntari. En aquest sentit, el mes d'agost no s'inclou com a computable als efectes del termini de comunicació esmentat. Cas que es presenti més tard de la data límit, la domiciliació del/s tribut/s produirà efectes a partir de l'exercici següent.

A les entitats col·laboradores

Es podran satisfer els tributs municipals amb el document de pagament corresponent a les oficines de les entitats bancàries següents: Banco Santander i Banc Sabadell.


Amb gir postal*

A qualsevol oficina de Correus, en efectiu o amb targeta (*segons tarifes oficials vigents).


Amb targeta o Bizum

A la Seu Electrònica amb targeta de crèdit, dèbit, Bizum (veure Tutorial) o banca electrònica.

A la Seu Electrònica, dins de l'apartat Carpeta ciutadana, també podreu:

  • Obtenir el duplicat d'un rebut pagat
  • Consultar el deute pendent

15 de maig de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat