Inici -> Informació pública -> Informació econòmica -> Pressupost municipal

Pressupost municipal 2021

Informació relativa al pressupost de 2021 de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i empreses municipals.

El Pressupost General per al 2021 de l'Ajuntament de Granollers va ser aprovat inicialment en sessió plenària de 24/11/2020. Durant el període d'exposició pública, iniciat amb anunci previ publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27/11/2020, s'han presentat reclamacions que han estat resoltes mitjançant acord de Ple de data 22/12/2020, de manera que es considera aprovat definitivament i s'ha publicat resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 29/12/2020.

Consulta altres exercicis: Exercici 2022 Exercici 2020 Exercici 2019PRESSUPOST

PRESSUPOST EN EXECUCIÓAjuntament de Granollers

Museu de GranollersModificacions de pressupost
(Ajuntament de Granollers)

Modificacions de pressupost
(Museu de Granollers)Període Mitjà de Pagament
(Ajuntament de Granollers)TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTCONSULTA EL PRESSUPOST D'ALTRES EXERCICISExercici 2022

Exercici 2020

Exercici 201917 de desembre de 2021

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat