Inici -> Informació pública -> Pressupost municipal

Pressupost municipal 2020

Informació relativa al pressupost de 2020 de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i empreses municipals.

El Pressupost General per al 2020 de l'Ajuntament de Granollers va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 26/11/2019. L'aprovació esdevenindrà definitiva sense necessitat d'adoptar nou acord després que hagi transcorregut 15 dies després de la publicació al BOP, sempre i quan no s'hagin presentat al·legacions.

Consulta altres exercicis: Exercici 2019 Exercici 2018 Exercici 2017PRESSUPOST APROVAT

PRESSUPOST EN EXECUCIÓ

Modificacions de pressupost
(Ajuntament de Granollers)

Modificacions de pressupost
(Museu de Granollers)TANCAMENT I LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOSTCONSULTA EL PRESSUPOST D'ALTRES EXERCICISExercici 2019

Exercici 2018

Exercici 20173 de març de 2020

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat