Registre electrònic
Hora:  
 

Autoritzacions per a serveis de mobilitat

   = Camps obligatoris

Autoritzacions per a serveis de mobilitat

Dades de la persona interessada

interessada Representant
Persona interessada

Persona física Persona jurídica

Desitjo nomenar Representant per a aquest tràmit

Dades particulars

Tipus de targeta

Períodes

Escollir dos períodes


Vehicles

Altres vehicles pel qual es demana la targeta. (En cas de targeta d'Àrea verda per activitats només es pot un vehicle per tant no es pot afegir cap vehicle més)


Documentació que cal aportar

Control de presència humana

Amb la finalitat d'evitar "robots" que omplin automàticament formularis, per favor, introdueixi en la casella inferior el valor de les imatges que es mostren a continuació.He llegit la informació relativa a la protecció de dades personals

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament

Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d'obligació legal

Informació addicional ampliada a Política de protecció de dades.

Responsable del tractament

Ajuntament de Granollers

 

Finalitat del tractament

Registre, atenció i gestió del dret de les persones a comunicar-se amb l'ajuntament.
Finalitat específica indicada a Política de protecció de dades.

Exercici de drets dels interessats

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d'oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic oac@ajuntament.granollers.cat o al correu postal a l'Ajuntament a la Plaça de la Porxada 6, 08401 Granollers (Barcelona)