Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (codi segur de verificació) se us permet:

  1. La verificació i confrontació electrònic de documents impresos.
  2. L'accés a les dades ampliades de caixetins de rebuts.
Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autoemplenant el formulari, us demanem que realitzeu el test següent: