Inici -> L'Ajuntament

L'Ajuntament 

Competències i funcions de l'Ajuntament

Competències i funcions que exerceix l'Ajuntament de Granollers

Veure més

L'Alcaldessa

Espai web de l'alcaldessa de Granollers Alba Barnusell i Ortuño.

Veure més

Govern municipal

Informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern

Veure més

Consistori municipal

Composició del Ple de l'Ajuntament de Granollers.

Veure més

Organització municipal

L'Ajuntament s'estructura en diversos òrgans, cadascun amb la seva composició i atribucions.

Veure més

Serveis municipals

Directori de serveis municipals amb informació diversa i dades de contacte i localització

Veure més

Ens dependents

Entitats dependents de l'Ajuntament de Granollers

Veure més

Ple municipal

Consulta les convocatòries, actes i vídeos del Ple municipal

Veure més

Junta de Govern Local

Consulta les convocatòries i actes de Junta de Govern

Veure més

Mocions

Mocions

Les mocions són propostes d'acords que presenten els grups municipals que formen el consistori municipal per tal que s'aprovin pel Ple

Veure més

Acció de govern

Consulta l'execució del Pla d'actuació municipal, els plans i projectes aprovats i les actuacions al territori que fa l'Ajuntament

Veure més

Síndic de Greuges

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions.

Veure més

Arxiu i Gestió Documental

L'arxiu de l'Ajuntament conté documents que han estat catalogats i que poden ser d'interès, consulta com s'organitza

Veure més

Òrgans de participació

Els òrgans de participació tenen una funció de consulta, assessorament i proposta per incidir en determinades polítiques públiques municipals.

Veure més

Personal

Informació sobre la plantilla de l'Ajuntament

Veure més

Codi ètic (de conducta)

Principis ètics i els valors de bona governança que han d'informar tota actuació municipal

Veure més

Consorcis

Consorcis on hi té participació majoritària l'Ajuntament de Granollers

Veure més

Altres ens amb representació de l'Ajuntament de Granollers

Participació a òrgans d'ens supramunicipals o a òrgans de govern d'entitats privades

Veure més

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat