Inici -> Catàleg de tràmits

Llicències parades Fira de Sant Jordi

Qui ho pot sol·licitar?
 • Els establiments comercials, venedors ambulants i empreses que fabriquin o comercialitzin productes relacionats amb la festivitat de Sant Jordi.
 • Els col·lectius i les entitats associatives que figurin degudament inscrites al registre d'entitats d'aquest Ajuntament, i que vulguin promoure les seves activitats i objectius entre la ciutadania.

No obstant, pel que fa a l'espai que es destina a la Fira de Sant Jordi de la plaça de la Porxada i en els altres espais dins els límits de l'Illa de Vianants, només podran accedir-hi els establiments, empreses i entitats que tinguin el domicili social a la nostra ciutat.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació Fins el 22 de març de 2019
Documentació a aportar
 • Sol·licitud d'OVP per Sant Jordi
 • El document d'identitat del titular o CIF de l'empresa amb còpia del document d'identitat del representant
 • L'alta declaració censal (mod 036) o últim rebut de mòduls
 • L'últim rebut d'autònoms o TC2 o compromís de donar-se d'alta abans de l'inici de l'activitat.
 • La pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil de la parada i de l'ultim rebut o compromís a donar-se d'alta abans de l'inici de l'activitat
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Rebrà un correu electrònic, comunicant que ja disposa del rebut de la taxa d'ocupació a la carpeta ciutadana a l'apartat "Consulta i pagament de rebuts pendents". Cliqueu a la icona de la lupa que trobareu a l'esquerra del rebut per realitzar el pagament En cas d'haver-hi un representant , també podrà accedir al rebut a l'apartat "Gestió de rebuts com a representant legal".
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic servies@granollers.cat
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús al portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • L'Oficina de Via Pública i Mercats expedirà la carta de pagament per autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El sol·licitant haurà de fer efectiu el pagament a qualsevol de les entitats financeres indicades i portar el justificant del pagament a l'Oficina de Via Pública i Mercats, abans de l'inici de l'ocupació.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
11 d'octubre de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat