Inici -> Catàleg de tràmits

Llicències parades Fira de Sant Jordi

Qui ho pot sol·licitar?
 • Els establiments comercials, venedors ambulants i empreses que fabriquin o comercialitzin productes relacionats amb la festivitat de Sant Jordi.
 • Els col·lectius i les entitats associatives que figurin degudament inscrites al registre d'entitats d'aquest Ajuntament, i que vulguin promoure les seves activitats i objectius entre la ciutadania.

No obstant, pel que fa a l'espai que es destina a la Fira de Sant Jordi de la plaça de la Porxada i en els altres espais dins els límits de l'Illa de Vianants, només podran accedir-hi els establiments, empreses i entitats que tinguin el domicili social a la nostra ciutat.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació Fins el 22 de març de 2019
Documentació a aportar
 • Sol·licitud d'OVP per Sant Jordi
 • El document d'identitat del titular o CIF de l'empresa amb còpia del document d'identitat del representant
 • L'alta declaració censal (mod 036) o últim rebut de mòduls
 • L'últim rebut d'autònoms o TC2 o compromís de donar-se d'alta abans de l'inici de l'activitat.
 • La pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil de la parada i de l'ultim rebut o compromís a donar-se d'alta abans de l'inici de l'activitat
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Pagament de la Taxa:
  1. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents". En cas de no constar el rebut pendent de pagament el rebrà per correu electrònic el més aviat possible.
  2. Fer el pagament de la taxa amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
  3. Un cop realitzat el pagament cal enviar el justificant al l'adreça de correu electrònic serveis@ajuntament.granollers.cat
 5. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
 6. Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • L'Oficina de Via Pública i Mercats expedirà la carta de pagament per autoliquidació de la taxa corresponent.
 • El sol·licitant haurà de fer efectiu el pagament a qualsevol de les entitats financeres indicades i portar el justificant del pagament a l'Oficina de Via Pública i Mercats, abans de l'inici de l'ocupació.
Continguts relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
30 d'abril de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat