Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Alta de gual

Descripció

Obtenció de la llicència per a l'entrada de vehicles a través de les voreres

Qui ho pot sol·licitar?

El propietari

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • Declaració d'alta de gual
 • El document d'identitat del titular o CIF de l'empresa amb el document d'identitat del representant
 • L'escriptura de propietat o fotocòpia del darrer rebut de l'impost de béns immobles (IBIU)
 • Plànol d'ubicació del gual a la ciutat
 • Croquis detallat o fotografia de l'accés amb la vorera.
 • Acta inspecció o de la resolució de requeriment, si n'hi ha
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail..
 4. Anar a la carpeta ciutadana a "Consulta i pagament de rebuts pendents"
 5. Cliqueu a la icona de la lupa que trobareu a l'esquerra del rebut per realitzar el pagament:
  · En cas de no constar el rebut rebrà, el més aviat possible, un correu electrònic conforme ja el té disponible a la carpeta ciutadana.
  · El rebut es generarà amb les dades de l'interessat que consten a la sol·licitud,
  · En cas d'haver-hi representant també podrà accedir al rebut a l'apartat de "Gestió de rebuts com a representant legal"
 6. El pagament es pot realitzar amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document
 7. Presencialment:

  A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà en el moment de presentar la sol·licitud d'obertura corresponent s'ha pagar la taxa corresponent amb targeta de crèdit o de dèbit.

Preu i forma de pagament Segons ordenances fiscals vigents.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació
 • Sol·licitar (si s'escau) el trasllat d'elements urbanístics o de mobiliari urbà que puguin destorbar l'entrada dels vehicles al gual. El cost d'aquest servei va a càrrec de l'interessat. En aquest cas la concessió de la llicència de gual no és immediata.
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
9 d'octubre de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat