Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de plusvàlues per herència

Descripció

Gaudiran d'una bonificació de fins al 95% de la quota de l'Impost, les transmissions de terrenys i la transmissió o la constitució de drets reals de gaudi, limitadors del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i adoptants i les parelles de fet dels causant en el supòsit següent:

 •  Quan la finca que es transmet sigui l'habitatge habitual del causant i de les persones a favor de les quals es produeix la transmissió en el moment de la defunció i que els hereus no disposin de cap altre immoble a nom seu, a excepció de la finca transmesa, dues places d'aparcament i un traster, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanístic.

Passat el termini de tres anys de la concessió de la bonificació, si no s'ha realitzat cap transmissió onerosa per actes "inter vius", la liquidació esdevindrà definitiva, si no l'Ajuntament realitzarà la liquidació definitiva, considerant la quantitat ingressada com ingrés a compte.

Qui ho pot sol·licitar?

Descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i adoptants i les parelles de fet dels causants.

Període de presentació Dins dels sis mesos posteriors a la defunció, prorrogables fins a un any a sol.licitud del descendents i adoptats, els cònjuges, els ascendents i adoptants i les parelles de fet
Documentació a aportar
 • Sol.licitud de bonificació de plusvàlues per herència
 • Compareixença de plusvàlua
 • Annex compareixença (si és necessàri)
 • L'escriptura d'acceptació d'herència
 • En cas de parella de fet: el certificat de parella de fet o l'acta de notorietat, d'acord amb les diposicions de la Llei 10/1998 de 15 de juliol.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
2 de novembre de 2017

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat