Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Exempció de l'Impost de vehicles (IVTM) per a persones amb discapacitat

Descripció

Gaudiran d'una exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport

Aquest benefici fiscal només serà atorgat per a un sol vehicle a nom de la persona amb discapacitat.

Qui ho pot sol·licitar?

La persona titular del vehicle que tingui reconeguda una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.

Període de presentació

Per tal que els beneficis fiscals de caràcter pregat tinguin efectes en el padró anual, el subjecte passiu els haurà de sol·licitar com a màxim el 31 de desembre de l'exercici anterior a aquell en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran dels beneficis fiscals pregats aquelles sol·licituds que compleixin els requisits a què s'ha fet esment i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació (2 de maig data límit aplicable al 2024). En cas contrari, tindran efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
 • Sol·licitud general (instància)
 • Targeta acreditativa de grau de discapacitat, o bé, certificat o resolució de reconeixement del grau emès per l'òrgan competent.
 • Declaració jurada d'ús del vehicle
 • El justificant de transferència del vehicle anterior o el justificant de baixa del vehicle anterior, en el cas que es realitzi un canvi del vehicle que ja gaudeix de l'exempció.
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb cita prèvia i amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
ENLLAÇOS D'INTERÈS
3 d'abril de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat