Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de l'Impost de vehicles per a minusvàlids

Descripció

Atorgar l'exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica a les persones amb minusvalia física que compleixin els requisits establerts per la llei.

Qui ho pot sol·licitar?

El titular del vehicle amb minusvalia igual o superior al 33 %. Nomès un vehicle per titular.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Període de presentació

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l'impost.

Documentació a aportar
 • Sol.licitud general (instància)
 • Certificat o resolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l'òrgan competent.
 • Declaració jurada d'ús del vehicle
 • El justificant de transferència del vehicle anterior o el justificant de baixa del vehicle anterior, en el cas que es realitzi un canvi del vehicle que ja gaudeix de l'exempció.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Gestió tributària
Observacions
  Continguts relacionats
  DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
  31 d'octubre de 2019

  Presencial Presencial

  • Oficina d'atenció al ciutadà
   • C. Sant Josep, 7
   • Horari:

    Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
    Divendres 8.30 a 14h.

    Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

    De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

   • Telèfon:

    010 trucant des de Granollers

    93 842 66 10

   • Fax: 93 842 66 99
   • oac@granollers.cat

  Ajuntament de Granollers
  Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
  93 842 66 10 - 010
  oac@granollers.cat