Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants

Descripció

Canvi de domicili habitual dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat

Documentació a aportar
 1. Original i fotocòpia del Document d'Identitat vigent (DNI, NIE o passaport)
 2. Original del contracte de lloguer vigent  acompanyat de l´últim rebut o de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBIU a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge.
 3. Autorització del titular de l'habitatge
  • En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular.
  • Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autoritzacio del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.
 4. En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.
 5. En el cas de menors d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
  • Original i fotocòpia del DNI (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Original i fotocòpia del passaport/NIE si ha nascut a l'estranger.
  • En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
 6. Autorització dels pares
  • En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.
  • En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original i fotocòpia del document de tutela o autorització dels pares.
Com es fa?
 1. Presentar-se a l'OAC amb la documentació requerida per signar el full de canvi de domicili en el Padró d'Habitants
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
12 de desembre de 2018

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat