Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Baixa en el Registre de parelles estables de l'Ajuntament

Descripció

Signar la baixa en el Registre i fer constar el motiu de la baixa (convivència cessada, canvi de domicili, etc.)

Qui ho pot sol·licitar?

Els membres de la parella, de forma unilateral o conjunta.

Documentació a aportar
 • En el cas que la baixa la demanin els dos membres:

  Hauran de signar tots dos. Poden venir conjuntament o signar en diferents actes. Nomès cal que portin el document d'identitat per identificar-se.

 • En el cas que la baixa la demani només un dels membres de la parella:

  Aquest haurà de signar al registre la baixa i aportar un document com a prova fefaent conforme li ha comunitat a l'altre membre la voluntat de donar-se de baixa en l'esmentat registre i per tant extingir la unió de la parella. També haurà d'aportar una fotocòpia del document d'identitat del membre del qual aporta la prova fefaent.

Com es fa?
 1. Demanar hora per telèfon o presencialment a Secretaria.
 2. Anar a signar en el Registre de Parelles Estables segons la cita acordada.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
19 de novembre de 2014

Presencial Presencial

 • Secretaria
  • Plaça de la Porxada, 6 4t
  • Telèfon: 93 842 67 12

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat