Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Empadronar-se

Descripció

El Padró municipal d'habitants és on consten tots els habitants del municipi.

L'empadronament és obligatori.

Cal donar-se d'alta en el Padró d'habitants per tal de disposar de diversos serveis municipals, entre ells alguns tant importants com:

 • Matriculació escolar
 • Targeta bus per jubilats
 • Matrimoni Civil
 • Assistència sanitària.

Per poder disposar d'aquests serveis són necessaris alguns certificats o volants que només s'obtenen estant empadronats: Volants/certificats de residència: per tramitar el DNI, passaport, carnet de conduir, etc. Volants de convivència o de residència col·lectius: per tramitar la matriculació escolar, sol.licitar la pensió, sol·licitar ajuds econòmics, etc.

També en donar-se d'alta en el Padró se'ns dóna d'alta en el Cens electoral, tràmit que dóna dret a vot.

Qui ho pot sol·licitar?

Tothom que visqui a Granollers i sigui major d'edat. Els menors d'edat han de ser empadronats pels seus representants legals.

Documentació a aportar
 1. Original i fotocòpia del Document d'Identitat vigent (DNI, NIE o passaport)
 2. Original del contracte de lloguer vigent acompanyat de l'últim rebut o de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBIU a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge.
 3. Autorització del titular de l'habitatge  
  • En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular.
  • Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autoritzacio del titular ha d'anar signada i segellada per l'entitat.
 4. En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.
 5. En el cas de menors d'edat:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement, en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti.
  • Original i fotocòpia del DNI (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Original i fotocòpia del passaport/NIE si ha nascut a l'estranger.
  • En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document que acrediti la guàrdia i custòdia del menor.
 6. Autorització dels pares
  • En el cas de menors que s'empadronin només amb un dels pares, autorització signada i fotocòpia del document d'identitat de l'altre progenitor.
  • En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha cap progenitor, original i fotocòpia del document de tutela o autorització dels pares.
Com es fa? Anar a l'OAC amb la documentació requerida
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Més informació

Cal empadronar-se on es viu la major part dels dies de l'any.

Tràmits relacionats
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
14 de setembre de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat