Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció extraordinària per pal·liar els efectes de la COVID-19 en les escoles bressol privades de Granollers

Descripció

Concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a pal·liar els perjudicis derivats de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 entre les escoles bressol privades que han vist afectades les seves previsions d'ingressos i de despeses.

Qui ho pot sol·licitar?

Les llars d'infants de titularitat privada de Granollers afectades per la crisi sanitària de la COVID-19.

Requisits
 1. Ser escola bressol privada del Municipi de Granollers
 2. Estar autoritzades pel Departament d'Educació per impartir el primer cicle de l'educació infantil.
 3. Estar en funcionament durant el curs 2019-20
Període de presentació

Del 6 de novembre al 10 de desembre

Documentació a aportar

Amb la voluntat de simplificar i agilitzar els tràmits relatius a l'atorgament de subvencions, aquesta convocatòria unifica els tràmits de sol·licitud i justificació.

Documentació identificativa

a) Sol·licitud de subvenció segons model normalitzat

b) Document que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud i el seu DNI
Aquesta acreditació serà exigible únicament en cas que no s'hagi comunicat anteriorment a l'Ajuntament, o que la representació hagi canviat

c) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari/ai d'acord amb el que marca la normativa

d) Deutes amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social
Caldrà acreditar que l'entitat no té deutes amb l'Agència Tributària i/o amb la Seguretat Social a través d'un dels següents mitjans:
d.1) Certificats conforme l'entitat no te deutes amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social, en el cas que no s'hagi autoritzat expressament en la Declaració del punt següent. Recordar que aquests tenen una vigència de 6 mesos si s'han presentat en paper. Es pot autoritzar a l'Ajuntament a demanar-los.

d.2) Declaració conforme no te deutes amb l'Agència Tributària ni amb la Seguretat Social (en el cas que no presenti els certificats i per tant autoritza a l'ajuntament a demanar-los). Aquesta declaració pot substituir els certificats del punt anterior.

Documentació relativa a l'activitat subvencionable
e) Estat comptable des del 13 de març fins el 31 d'agost. On hi figurin les despeses i ingressos del període.

f) Declaració jurada de la titular de l'escola que certifica que l'estat comptable que presenta forma part de la seva comptabilitat oficial.

El Servei d'Educació es reserva el dret de requerir ampliació de la documentació aportada si es considerés oportú.

Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:(mitjà preferent de presentació)

 1. Descarregar els documents que trobareu a "descàrrega de documents".
 2. Un cop descarregats obrir-los i emplenar-los degudament.
 3. Escollir una de les opcions de tramitació (persona física o jurídica) i clicar a "tramitar".
 4. Emplenar el formulari.
 5. Adjuntar la documentació requerida: en format PDF i amb la qualitat adequada que faciliti la seva lectura.
 6. Acceptar les condicions de la política de privacitat i clicar a continuar.
  Signar i enviar (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 7. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 8. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencial:

 1. Demanar cita al telèfon 010/938426610
 2. Anar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, el dia i hora de la cita amb la documentació requerida.
Qui tramita la sol·licitud? Educació
ENLLAÇOS D'INTERÈS
6 de novembre de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h.
   Divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   Per fer un tràmit presencial cal demanar cita prèvia al 010.

  • oac@granollers.cat oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat