Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvenció per finançar les despeses realitzades per les empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria, per adaptar-se a la Covid-19

Descripció

La finalitat d'aquestes subvencions és la de contribuir a la reactivació socioeconòmica de Granollers una vegada finalitzat l'estat d'alarma, així com la finalitat de pal·liar els efectes de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19, en el col·lectiu d'empreses dels sectors del comerç, la restauració i l'hoteleria

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica que desenvolupi una activitat econòmica en el sector del comerç, la restauració i l'hoteleria, en un establiment ubicat al terme municipal de Granollers, i que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, reunint els requisits establerts en les bases

Requisits

Requisits que han de complir les persones beneficiàries:

 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Granollers
 • Ser titular o cotitular d'un compte bancari on fer el pagament de la subvenció que eventualment s'atorgui
 • Acreditar l'alta de l'activitat econòmica en els epígrafs corresponents al sector del comerç, la restauració o l'hoteleria.
 • Gestionar un o més establiments al municipi de Granollers.
 • Haver realitzat despeses per adaptar-se a l'aplicació de mesures higièniques preventives davant el risc de propagació de la Covid-19 entre les persones treballadores, clients/es i usuaris/es.
Període de presentació

Del 9 d'octubre al 9 de novembre ambdós inclosos

Documentació a aportar
 • Formulari de sol·licitud degudament emplenat. En el formulari es farà constar un correu electrònic a efectes de notificacions.
 • Declaració responsable de reunir els requisits.
 • Certificat que acrediti la titularitat del compte bancari de la persona sol·licitant de la subvenció, mitjançant el model normalitzat de l'Ajuntament que estarà disponible a la Seu Electrònica, o mitjançant un document equivalent expedit per l'entitat bancària.
 • En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona beneficiària de la subvenció, si la sol·licitud NO es presenta amb certificat digital.
 • En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar el corresponent document d'atorgament de poders.
 • Certificat de situació censal de l'Agència Tributària, model 036 ó 037 de declaració censal.
 • Document amb la relació de factures de les despeses subvencionables per a les què se sol·licita la subvenció, d'acord amb el model que estarà disponible a la Seu Electrònica.
 • Si la sol·licitud NO es presenta a través del tràmit habilitat a la Seu Electrònica, cal adjuntar, a més a més de la documentació anterior, la fotocòpia del DNI de la persona que opta a ser beneficiària d'aquesta subvenció.

L'Ajuntament de Granollers comprovarà:

 • La condició de resident a Granollers de les persones que opten a la subvenció.
 • La no existència de deutes amb l'Ajuntament de Granollers
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
 5. Presencialment:

    Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida i la cita demanada

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
Forma d'iniciació A petición del interesado
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
8 d'octubre de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h.
   Divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   Per fer un tràmit presencial cal demanar cita prèvia al 010.

  • oac@granollers.cat oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat