Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud per les subvencions a la compra d'activitats en funcionament dins el programa Reempresa

Descripció La finalitat de les subvencions és afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora al municipi subvencionant la despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.
Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica, de manera individual o col·lectiva, reunint els requisits establerts en les bases.

Requisits

Requisits generals:

 • Que no tinguin deutes amb l'administració pública
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció

Requisits específics:

 • La persona que adquireixi l'activitat en funcionament ha d'haver estat assessorada dins el programa Reempresa al Servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers.
 • La compra de l'activitat econòmica ha d'estar compresa entre l'1 de novembre de 2018 i el dia que finalitzi termini de sol·licitud d'aquesta subvenció. Aquesta data vindrà marcada per la data del contracte de compravenda de l'activitat.
 • Que la persona beneficiària estigui empadronada a Granollers, amb una anterioritat mínima de 6 mesos abans de la data d'adquisició de l'activitat adquirida o que el domicili de l'activitat adquirida estigui localitzat al municipi de Granollers.
 • Acreditar la no reducció de la plantilla durant l'any posterior a la compravenda de l'activitat.
 • Mantenir, per part de l'empresa o persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació.
Període de presentació Del 3 de maig al 30 de setembre 2019
Documentació a aportar

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
 • En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, si la sol·licitud NO es presenta amb certificat digital.
 • En el cas de persones jurídiques, l'acreditació del NIF i la constitució de la societat, queda verificada amb la presentació de la sol·licitud, que s'ha de fer obligatòriament amb certificat digital.
 • En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar el corresponent document d'atorgament de poders.
 • Declaració Censal d'inici d'activitat econòmica a l'Agència Tributària, model 036 ó 037.
 • Certificat de l'entitat bancària o fitxa de dades bancàries  que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari de la subvenció, en què serà ingressat l'import de la subvenció.
 • Declaració responsable de reunir els requisits

Documentació específica:

 • Documents acreditatius corresponents a l'operació d'adquisició de l'activitat econòmica que és objecte de la subvenció (contracte compravenda, factures i rebuts de pagament)
 • El model TC2 de cotitzacions socials de la persona venedora, corresponent al mes anterior a la data de la compravenda
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
ENLLAÇOS D'INTERÈS
13 de maig de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat