Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Sol·licitud per les subvencions a la despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera

Descripció La finalitat de les subvencions és afavorir la consolidació i el creixement de l'activitat emprenedora al municipi subvencionant la despesa en concepte d'interessos generats per un préstec atorgat per una entitat financera.
Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica i reuneixi els requisits establerts en les bases.

Requisits

Requisits generals:

 • Que no tinguin deutes amb l'administració pública
 • Disposar d'una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció
 • Ser titular d'un compte bancari on rebre l'import de la subvenció

Requisits específics:

 • Tenir el domicili de l'activitat econòmica a Granollers a la data de la sol·licitud o, com a persona física, estar empadronada a Granollers amb una antiguitat de 6 mesos, previs a la data de convocatòria d'aquesta subvenció.
 • Disposar d'un pla d'empresa del projecte empresarial validat pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat, Ajuntament de Granollers, en què es detalli la finalitat del préstec.
 • Tenir un préstec atorgat per alguna entitat financera, signat entre el dia 1 de gener de 2017 i el dia de finalització del termini per sol·licitar aquesta subvenció.
 • Estar donat d'alta en el cens d'activitats econòmiques (alta censal, models 036 o 037) en el període comprés entre el dia 1 de gener de 2016 i el dia que finalitzi el termini per presentar la sol·licitud de subvenció.
 • No haver percebut aquesta mateixa línia de subvenció de l'Ajuntament de Granollers, a les convocatòries dels anys anteriors.
 • No amortitzar anticipadament ni cancel·lar el préstec abans del cobrament de la subvenció.
 • Ser titular/s del compte bancari on està domiciliat el préstec.
 • Mantenir, per part de l'empresa o persona beneficiària, el domicili social i/o l'empadronament a Granollers mínim fins a la data de la justificació.
Període de presentació Del 3 de maig al 30 de setembre de 2019
Documentació a aportar

Documentació general:

 • Formulari de sol·licitud degudament complimentat.
 • En el cas de persones físiques, fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, si la sol·licitud NO es presenta amb certificat digital.
 • En el cas de persones jurídiques, l'acreditació del NIF i la constitució de la societat, queda verificada amb la presentació de la sol·licitud, que s'ha de fer obligatòriament amb certificat digital.
 • En el cas de concórrer en representació d'una persona física o jurídica, s'haurà d'aportar el corresponent document d'atorgament de poders.
 • Declaració Censal d'inici d'activitat econòmica a l'Agència Tributària, model 036 ó 037.
 • Certificat de l'entitat bancària que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari de la subvenció, en què serà ingressat l'import de la subvenció.
 • Declaració responsable de reunir els requisits

Documentació específica:

 • Quadre d'amortització del préstec concedit, expedit per l'entitat bancària, que detalli la despesa total en concepte d'interessos del préstec.
 • Pla d'empresa del projecte empresarial validat pel servei d'emprenedoria de Granollers Mercat.
 • Autorització per que l'entitat bancària es cobri en el compte corrent on està domiciliat el préstec, la subvenció, en cas de que sigui atorgada, segons model normalitzat que és podrà descarregar a la web de l'Ajuntament (seu electrònica).
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
ENLLAÇOS D'INTERÈS
13 de maig de 2019

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat