Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals (ESC)

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 20% de l'import de la taxa d'escombraries les persones que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 1. El subjecte passiu de la taxa ha de tenir el títol de família monoparental
 2. Els ingressos bruts anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu han de ser inferiors a 18.000€.

La sol·licitud s'ha de presentar un sol cop mentre el carnet sigui vigent a 1 de gener.

Aquesta bonificació estarà vigent mentre duri la validesa del títol. Aquesta validesa s'ha d'entendre en el sentit de que la bonificació només serà aplicable per aquells exercicis que a 1 de gener el títol fos vigent. En cas contrari, s'ha de tornar a sol·licitar de nou la bonificació.

Qui ho pot sol·licitar? La persona titular del rebut de la taxa d'escombraries o el llogater de l'habitatge.
Període de presentació

Per tal que la bonificació tingui efectes en el padró anual, el subjecte passiu l'haurà de sol·licitar com a màxim l'1 de març de l'exercici en què es pretén aplicar.

Això no obstant, també gaudiran de la bonificació aquelles sol·licituds que compleixin els requisits i que es presentin abans de la fermesa de la liquidació: 12 de juny data límit per al 2024.

En cas contrari, aquest benefici fiscal tindrà efectes a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud.

Documentació a aportar
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Servei de Gestió Tributària
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
23 d'abril de 2024

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Cita Prèvia
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció sense cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'atenció amb cita prèvia:
   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Demanar cita prèvia

   Horari d'estiu:
   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010

   93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat