Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Bonificació de la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals

Descripció

Gaudiran d'una bonificació del 20% de l'import de la taxa d'escombraries les persones que ho sol·licitin i reuneixin les condicions següents:

 1. El subjecte passiu de la taxa ha de tenir el títol de família monoparental
 2. Els ingressos bruts anuals que percebi la unitat familiar amb qui conviu han de ser inferiors a 18.000€
Període de presentació

La sol·licitud s'haurà de demanar anualment i presentar-la dins del primer trimestre de l'exercici per tenir efectes l'any en curs

Documentació a aportar
 • Sol·licitud de beneficis fiscals a la taxa d'escombraries per a famílies monoparentals
 • El títol de família monoparental
 • Contracte d'arrendament, si és el cas
 • Autorització de l'arrendador a l'arrendatari, per sol·licitar la bonificació de la taxa
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Gestió tributària
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
5 d'octubre de 2017

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat