Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Alta a la base de dades de l'Ajuntament

Descripció

Donar-se d'alta a la base de dades de l'Ajuntament per poder realitzar tràmits amb certificat digital a través de la Seu electrònica.

Les dades facilitades serviran a efecte de notificació quan l'Ajuntament ho consideri oportú.

Per posteriors modificacions de les dades ho haurà de realitzar a travès del tràmit "Alta i modificació d'adreça postal de notificació" amb el certificat digital.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona fisica o jurídica que vulgui realitzar tràmits amb certificat digital a través de la Seu electrònica.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

 • Les persones jurídiques.
 • Les entitats sense personalitat jurídica.
 • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Documentació a aportar
 • En cas d'empresa: el CIF.
 • En cas de particulars: el DNI o document acreditatiu identitat.
 • Com es fa?

  A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

  1. Omplir i tramitar el formulari.
  2. Esperar la confirmació que s'ha donat d'alta.
  Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
  Tràmits relacionats
  1 de gener de 2011

  Telemático Sin certificado Tramitació sense certificat


  Ajuntament de Granollers
  Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
  93 842 66 10 - 010
  oac@granollers.cat