Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Subvencions per la producció i comercialització de productes de Palou i vi d'Alella

Descripció

L'objecte d'aquesta subvenció és cofinançar actuacions de producció, transformació, o comercialització de "Productes de Palou" i promoure els "Productes de Palou" i el vi amb Denominació d'Origen Alella

Qui ho pot sol·licitar?

Es pot presentar a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada

Requisits

Requisits generals:

 • Estar donada d'alta com a activitat a Hisenda i Seguretat Social en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció, en el cas que, per la naturalesa o l'activitat de la persona física o jurídica, hi estigui obligada.
 • En els darrers 3 anys no haver tingut concedits ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000 € en el cas d'activitats de transformació.
 • No estar afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

En el cas d'activitats de producció o transformació de producte alimentari, a més, caldrà complir els següents requisits:

 • Estar adherida a la marca "Productes de Palou" en el moment de presentar la sol·licitud o en el moment de justificar la subvenció.
 • Utilitzar la imatge gràfica la marca "Productes de Palou" en l'etiquetatge, l'embalatge o la identificació fins a consumidor final de, com a mínim, un producte.

En el cas d'entitats, caldrà tenir les dades actualitzades al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

Període de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds és del 27 de juliol fins el dia 30 de setembre de 2020 ambdós incolsos.

La Junta de Govern podrà acordar la pròrroga del termini de presentació de sol·licituds.

Documentació a aportar
 • Instància signada per la persona sol·licitant on s'indiquin les dades de contacte i, com a mínim, una adreça electrònica. En el cas d'activitats existents, la persona sol·licitant ha de ser la titular de l'activitat.
 • El DNI de la persona sol·licitant.
 • Declaració que en els darrers 3 anys no ha rebut ajuts de mínimis que, sumats a l'import sol·licitat, superin els 15.000 € en el cas d'activitats de producció, i els 200.000 € en el cas d'activitats de transformació.
 • Número de compte bancari on s'efectuarà la transferència per l'import de la subvenció atorgada i documentació del banc que acrediti que la titular del compte bancari correspon amb la beneficiària de la subvenció.
 • Certificat d'inexistència de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i certificat d'inexistència de deutes amb l'Agència Tributària (Hisenda Pública) de la persona, física o jurídica, beneficiària de la subvenció. El sol·licitant podrà autoritzar de forma expressa l'Ajuntament per a la consulta d'aquestes dades en substitució de la presentació del corresponent certificat. En cas que no estigui obligada, caldrà presentar la corresponent declaració responsable segons el model disponible a la Seu Electrònica.
 • Memòria descriptiva de la o les actuacions per les quals es sol·licita l'ajut indicant, com a mínim:
  • ­Objectiu del projecte.
  • ­Descripció de les actuacions previstes.
  • Pressupost detallat de les despeses previstes.
  • Termini d'execució.
  • Import sol·licitat.
 • Per a titulars d'activitats existents que, per la naturalesa o activitat, hi estigui obligada, a més:
  • Alta de l'activitat econòmica a Hisenda i a la Seguretat Social.
 • En el cas de persones jurídiques caldrà aportar, a més: 
  • Document d'identitat del/la representant legal.
  • NIF de l'entitat.
  • Escriptura de constitució i estatuts.
  • Poders de representació i/o certificat expedit pel/la secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal de la persona sol·licitant
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Empresa i ocupació
Més informació Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el servei d'empresa i emprenedoria de Granollers Mercat: Telèfon 93 861 47 83 o bé a l'adreça de correu productesdepalou@ajuntament.granollers.cat
ENLLAÇOS D'INTERÈS
27 de juliol de 2020

Registro Electrónico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telemático Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   De dilluns a divendres en horari de 9 a 14 h. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al 93 842 6610

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10< o al 010/p>

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat