Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Justificació de les subvencions concedides a entitats i associacions de Granollers

Descripció Aquelles associacions i entitats que en convocatòries anteriors hagin obtingut subvenció hauran de presentar la memòria de les activitats realitzades així com la justificació de la subvenció rebuda.
Documentació a aportar

Justificació ordinària:

 • Compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa (en els casos subjectes a justificació ordinària)
 • Relació de despeses per a la justificació ordinària
 • Justificants de despesa (en els casos subjectes a justificació ordinària):
  • Factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent incorporats a la relació de despeses i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.

Justificació simplificada

 • Compte justificatiu simplificat
 • Relació de despeses per a la justificació simplificada

Per ambdós casos

 • Memòria de l'actuació
 • Relació d'ingressos rebuts
Com es fa?

Mitjançant els models normalitzats:

 • Compte justificatiu simplificat quan la subvenció atorgada sigui d'import igual o inferior a 60.000 €* (tret que les bases que regeixen la convocatòria o l'acord d'atorgament de subvenció estableixin import diferent).
 • Compte justificatiu ordinari quan la subvenció atorgada excedeixi de 60.000 €* (tret que les bases que regeixen la convocatòria o l'acord d'atorgament de subvenció estableixin un límit diferent).

(* Límit establert a l'article 75 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions)

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari, adjuntar els documents requerits i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail.
 4. Notificació:
  1. Rebrà un correu electrònic amb l'enllaç directe a la seva notificació.
  2. Accedir a la seva notificació amb certificat digital o demanant una paraula de pas d'un sol ús. Per a més informació cliqueu aquí
  3. També podrà accedir-hi a través del portal seuelectronica.granollers.cat/notificacions
 5. Presencialment:

  Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb la documentació requerida.

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
ENLLAÇOS D'INTERÈS
1 de juny de 2018

Presencial Presencial

 • Oficina d'atenció al ciutadà
  • C. Sant Josep, 7
  • Horari:

   Dilluns-Dijous 8:30 a 19h.
   Divendres 8.30 a 14h.

   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, 8.30 a 15h; i divendres, de 8.30 a 14h.

   De 13 a 16h. els temps d'espera acostumen a ser baixos.

  • Telèfon:

   010 trucant des de Granollers

   93 842 66 10

  • Fax: 93 842 66 99
  • oac@ajuntament.granollers.cat

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat