Inici

Pagament de rebuts i multes amb avís de pagament

Descripció

Pagament d'un rebut o multa notificada i que estigui dins del període de pagament voluntari.

Aquí s'inclouen les denúncies de la Policia Local o per estacionament en zona blava una vegada han estat processades i notificades per correu des de l'Ajuntament.

Per efectuar el pagament online dels diferents tributs municipals amb targeta de dèbit o crèdit només us cal haver rebut la notificació o l'avís de pagament del tribut o la multa. Cliqueu tramitar i ompliu els camps que us demana amb les dades que trobareu a l'avís.

Per realitzar el pagament presencialment us podeu adreçar a qualsevol de les entitats financeres que consten a l'avís.

Fora del termini de pagament en voluntària dirigiu-vos al Servei de Recaptació, Carrer Sant Josep 7 1a PLANTA, telèfon 93 842 66 38.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o la persona representada.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Com es fa?

A partir de 1 d'octubre de 2016 les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria i els qui els representin, estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament.

Per internet:

  1. Clicar a "tramitar".
  2. Fer el pagament del tribut amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
Continguts relacionats
4 de novembre de 2016

Telemático Sin certificado Tramitació sense certificat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat