Inici

Pagament de tributs, liquidacions i multes sense certificat

Descripció

Pagament d'un rebut o multa notificada i que estigui dins del període de pagament voluntari.

Aquí s'inclouen les denúncies de la Policia Local o per estacionament en zona blava una vegada han estat processades i notificades per correu des de l'Ajuntament.

Per efectuar el pagament online dels diferents tributs municipals amb targeta de dèbit o crèdit només us cal haver rebut la notificació o l'avís de pagament del tribut o la multa. Cliqueu tramitar i ompliu els camps que us demana amb les dades que trobareu a l'avís.

Per realitzar el pagament presencialment us podeu adreçar a qualsevol de les entitats financeres que consten a l'avís.

Fora del termini de pagament en voluntària dirigiu-vos al Servei de Recaptació amb cita prèvia, Carrer Sant Josep 7 1a PLANTA, telèfon 93 842 66 38.

Qui ho pot sol·licitar?

L'interessat o la persona representada.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
  • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Com es fa?

Per internet:

  1. Clicar a "tramitar".
  2. Fer el pagament del tribut amb targeta, banca electrònica o imprimir la carta de pagament i pagar per finestreta a les entitats financeres que consten en el document.
Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
Continguts relacionats
26 de març de 2021

Telemático Sin certificado3 Tramitació sense certificat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat