Inici -> Informació pública -> Catàleg de tràmits

Sol·licitud dret estacionament vehicle autoritzat en Àrea Verda

Descripció Sol·licitud del dret d'estacionament dels vehicles autoritzats a estacionar gratuïtament en les zones d'aparcament dels carrers que corformen l'Àrea Verda.
Qui ho pot sol·licitar?

IMPORTANT: QUAN LES PERSONES TITULARS DELS VEHICLES ESTAN EMPADRONADES A GRANOLLERS I ELS SEUS VEHICLES CONSTEN D'ALTA EN EL PADRÓ MUNICIPAL DE L'IVTM (IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA) DE GRANOLLERS SERAN AUTORITZADES DE FORMA AUTOMÀTICA. NO CAL FER AQUEST TRÀMIT.

Poden sol·licitar els drets d'estacionament la Zona corresponent que conforma l'Àrea Verda com a «vehicle resident»:

A) Les persones, professionals o titulars de comerços que realitzen la seva activitat en la Zona que conforma l'Àrea Verda, encara que el vehicle no consti d'alta a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a Granollers. És requisit d'estar donat d'alta d'una activitat situada dins de la zona que conforma l'Àrea Verda. Es limita l'autorització a un únic vehicle per activitat. (Modalitat 2)

B) Les persones empadronades en un domicili situat dins dels límits de la Zona corresponent que conforma l'Àrea Verda, que siguin conductora habituals d'un vehicle, i que compleixin algun dels requisits següents.

 • Que l'ús del vehicle sigui en règim de contracte de rènting, lísing o lloguer de més de tres mesos de durada: el ciutadà/na ha de ser titular o figurar com a conductor principal o habitual del vehicle en contracte de lloguer, leasing o rènting. (Modalitat 3)
 • Que el titular del vehicle sigui una empresa: el ciutadà/na ha de figurar com a conductor principal o habitual del vehicle sigui a la pòlissa d'assegurança, o a una declaració legal subscrita pel representant legal de l'empresa en la qual manifesti l'adscripció del vehicle a aquesta persona. Aquesta persona només pot estar autoritzada per a un únic vehicle (Modalitat 4)
 • Que el titular del vehicle sigui una empresa en règim de lloguer, lísing o rènting durant més de tres mesos: el ciutadà ha de figurar com a conductor principal o habitual del vehicle sigui en contracte de lloguer, lísing o rènting; a la pòlissa d'assegurança; o a una declaració legal subscrita pel representant legal de l'empresa en la qual manifesti l'adscripció del vehicle a aquesta persona. Aquesta persona només pot estar autoritzada per a un únic vehicle. (Modalitat 5)
 • Que el titular del vehicle sigui una altra persona física i paga l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica a Granollers. El ciutadà/na ha de figurar com a conductor principal o habitual del vehicle a la pòlissa d'assegurança. Aquesta persona només pot estar autoritzada per a un únic vehicle. (Modalitat 6)
Requisits

Constar empadronat o tenir una activitat en un domicili situat dins dels límits d'alguna de les 3 zones d'Àrees Verdes.

En cas que el titular del vehicle consti empadronat, sigui titular del vehicle i pagui l'impost de vehicles a Granollers, l'autorització serà automàtica i no cal realitzar cap tràmit (modalitat 1).

Documentació a aportar

En tots els casos

 • DNI/NIE
 • Permís de circulació
 • Fixa tècnica del vehicle

En cas de professionals/comerciants amb activitat dins l'àmbit de l'Area Verda(Modalitat 2):

 • Rebut darrer pagament Impost circulació vehicles de tracció mecànica
 • Alta activitat Zona que conforma l'Àrea Verda

En cas de persona resident:

- Si té el vehicle en rènting o leasing (Modalitat 3)

 • Contracte de rènting, leasing o lloguer

- Si té el vehicle amb titularitat d'una persona jurídica (Modalitat 4)

 • Pòlissa assegurança vigent, o certificat de la persona jurídica
 • En el cas que la persona jurídica sigui unipersonal i estigui formada únicament per un autònom, s'ha d'acreditar la vinculació laboral entre l'autònom i l'assalariat mitjançant un contracte de treball

- Si té el vehicle amb titularitat d'una persona jurídica en rènting/leasing (Modalitat 5):

 • Contracte de rènting, leasing o lloguer
 • Pòlissa d'assegurança vigent, o certificat de la persona jurídica

- Si té el vehicle amb titularitat d'altra persona física (Modalitat 6):

 • Rebut darrer pagament Impost circulació vehicles de tracció mecànica
 • Pòlissa assegurança vigent
Com es fa?

Per internet:

 1. Clicar a "tramitar".
 2. Emplenar el formulari i revisades les dades del tràmit clicar el botó "Signar i enviar" (el procés pot trigar una mica, cal esperar).
 3. Es genera un document justificant de registre que us el podeu guardar o enviar per e-mail. 
 4. Reberan la notificació de la resolució

Presencialment:

Presentar la sol·licitud a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Qui tramita la sol·licitud? Ajuntament
Tràmits relacionats
Continguts relacionats
ENLLAÇOS D'INTERÈS
22 d'abril de 2022

Registro Electronico4 Empreses, entitats o representants (certificat digital)

Telematico Con DNI/PIN2 Persones físiques (idCAT Mòbil, Cl@ve o certificat digital)

Presencial5 Presencial

 • Oficina d'Atenció a la Ciutadania
  • C. de Sant Josep, 7
  • Horari:

   Horari d'atenció amb cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 19 h i divendres de 9 a 14 h.

   Horari d'atenció sense cita prèvia:

   De dilluns a dijous de 8.30 a 15 h i divendres de 9 a 14 h. Només es podrà agafar torn fins a mitja hora abans de l'horari de tancament.

   Horari d'estiu:

   De l'1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 h; i divendres, de 9 a 14 h.

  • Telèfon:

   010 o 93 842 66 10 (per trucar fora de Granollers)

   De dilluns a dijous, de 9 a 19h. i divendres, de 9 a 14h.
   Horari d'estiu: de 1 de juliol al 15 de setembre, de dilluns a dijous, de 9 a 15h; i divendres, de 9 a 14h.

  • <p>oac@granollers.cat</p>

   oac@granollers.cat


Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat