Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Granollers

Aquesta ordenança té per objecte regular i fixar el règim jurídic general així com definir els criteris i el procediment de concessió de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Granollers i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Aquesta normativa va ser aprovada per acord de Ple en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2006, acord publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP) en data 1 de juny de 2006, i posteriorment modificada per acord de Ple en sessió ordinària celebrada el 25 de maig de 2010, publicat al BOP en data 10 de gener de 2011.

Data de publicació:  10 de gener de 2011

10 d'octubre de 2013

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat