Inici -> Informació pública -> Normativa en tràmit

Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Granollers

FASE: Consulta pública prèvia


Amb data 2 d'octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania i les organitzacions afectades en el procediment d'elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l'elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d'aquest portal web, en la que se sol·licitarà l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.


Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s'hauran d'enviar en el termini de quinze dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la consulta prèvia a l'elaboració o modificació d'una ordenança o reglament.
Caldrà que les propostes es facin arribar a l'Ajuntament de Granollers a través del Registre General per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s'han presentat dins dels terminis establerts.

Període de presentació: del 19 de desembre de 2018 a l'11 de gener de 2019.

Data de publicació:  18 de desembre de 2018

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
Continguts relacionats
18 de desembre de 2018

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat