Inici -> Informació pública -> Subvencions, ajuts i beques

Subvencions nominatives per donar suport a entitats i/o associacions de Granollers per a projectes de l'any 2024

Finalitat: Aquest tràmit té per objectiu l'atorgament de les subvencions previstes nominativament al pressupost de l'Ajuntament per donar suport a projectes i/o activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat la participació, promoció, creació, formació i difusió en els diferents àmbits previstos en cadascun dels tràmits relacionats.

Beneficiaris/àries: Poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats i associacions de la ciutat i les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sempre que no es vegin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds serà aquell especificat en cadascun dels àmbits relacionats.

Us recordem que per accedir a les subvencions cal complir amb la normativa següent: Ordenança General de Subvencions i Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes de Granollers

Data de publicació:  25 de gener de 2024

25 de gener de 2024

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat