Inici -> Informació pública -> Normativa i ordenances

Ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries del servei de subministrament

El Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2022, va aprovar inicialment l' «Ordenança de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributàries del servei de subministrament d'aigua potable del municipi de Granollers».

No s'han presentat al·legacions durant el període d'informació pública- anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 4 d'agost de 2022, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8720 d'11 d'agost de 2022 i en tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació, des del dia 11 d'agost a 26 de setembre de 2022, ambdós inclosos i en virtut de l'acord plenari anterior, s'esdevé definitiva, l'ordenança esmentada.

Data de publicació:  10 de juliol de 2023

Entrada en vigor:  11 de juliol de 2023

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
10 de juliol de 2023

Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada 6. 08401 Granollers (Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat